Skip to Main Content
Raport analityczny

Badanie firmy TIRIAS Research poświęcone tworzeniu niestandardowych układów scalonych na potrzeby systemów ADAS oraz pojazdów automatycznych z wykorzystaniem platformy PAVE360

Poprosiliśmy Jima McGregora z firmy badawczej TIRIAS, aby skomentował istotną rolę tworzenia niestandardowych układów scalonych na potrzeby systemów ADAS oraz pojazdów automatycznych oraz to, jak platforma PAVE360 może pomóc w tym zadaniu. W swoim raporcie McGregor poruszył między innymi następujące tematy:

  • Jak symulacja może ułatwić prowadzenie eksperymentów z różnymi czujnikami, elementami wykonawczymi, sterownikami silnika oraz rozwiązaniami do przetwarzania danych?
  • Jakie są ograniczenia powszechnie dostępnych układów typu SoC (System-on-a-chip) przy wykorzystaniu ich do opartych na obliczeniach zastosowań w systemach ADAS oraz pojazdach autonomicznych?
  • Jakie korzyści płyną z powiązania symulacji układów SoC oraz innych systemów w pojeździe: czujników, sieci, elementów wykonawczych, sterowników silnika, a także całych pojazdów?

Udostępnij