Skip to Main Content
technický dokument

Inovace v oblasti polovodičů umožňuje zvýšit ziskovost. Dosahněte úspěchu pomocí inovací životního cyklu

Doba čtení: 51 min.

Výroba polovodičů je vysoce konkurenční prostředí a patří bezpochyby k jednomu z nejinovativnějších oborů. Klíčovými trendy, které podporují růst a inovace na trhu s polovodiči, jsou převážně nové technologie, jako je autonomní řízení, umělá inteligence (AI) a sítě 5G. V důsledku toho musí společnosti reagovat na požadavky zákazníků, kteří chtějí vysoce kvalitní výrobky, což značně komplikuje jejich schopnost předvídat vývoj na trhu.

Zjistěte, jak na tyto výzvy reagují vaši kolegové a jak se nejúspěšnějším společnostem daří dosáhnout úspěchu. Stáhněte si novou nezávislou výzkumnou zprávu o inovacích v oblasti polovodičů umožňujících zvýšit ziskovost od společnosti Tech-Clarity.


Trendy, které stojí za revolucí chytrých zařízení

Přizpůsobit se měnícímu se a komplexnímu trhu je velmi složité. Určitě se vám tedy bude hodit, když si přečtete, jaké strategie používají vaši kolegové v oboru, aby dokázali čelit dnešním výzvám na trhu s polovodiči.

Výzkumná zpráva o inovacích v oblasti polovodičů umožňujících zvýšit ziskovost vychází z výsledků nezávislého průzkumu, který zahrnuje odpovědi více než 250 společností pohybujících se na trhu s polovodiči, a to včetně společností vyrábějících výrobky s integrovaným obvodem, výzkumných společností, výrobních společností, testovacích společností, subdodavatelů, společností vyrábějících fotonické komponenty, společností spravujících duševní vlastnictví a mnoha dalších společností pracujících se špičkovými technologiemi.

Zpráva zjišťuje, jak efektivně společnosti využívají inovace a technologie ke zvládnutí obchodních výzev a složitostí, se kterými se v současnosti ve svém odvětví musejí vyrovnat. Mezi ty patří nové výrobní metody, měnící se obchodní modely, předvídání trendů na trhu, reakce na změny na trhu a složitost výrobků a dodavatelského řetězce.

Hledání způsobu, jak se s těmito výzvami vyrovnat

I když se očekává výrazný nárůst využití polovodičů v oblasti automatizace, elektrifikace, konektivity a bezpečnostních aplikací, pro všechny společnosti platí stejné obchodní výzvy bez ohledu na to, kde se v ekosystému s polovodiči nacházejí. Aby si společnosti dokázaly udržet konkurenceschopnost, musejí postupovat následujícím způsobem:

  • Hledat způsoby, jak snižovat provozní náklady a dobu uvedení výrobku na trh
  • Vyrábět bezpečné a zároveň spolehlivé a vysoce kvalitní výrobky

Na základě výše zmíněného průzkumu bylo zjištěno, že technické zdroje, jako jsou inženýři a konstruktéři, obvykle tráví méně než polovinu svého pracovního času inovacemi výrobků, jejich vývojem a také inženýrstvím.

Je sice zřejmé, že je zapotřebí pracovat na nových inovacích, kde a jak však zůstává otázkou.

Zpráva identifikovala nejúspěšnější společnosti v oboru, které vykazují růst tržeb, růst ziskové marže a procentuální podíl tržeb z nových produktů. Těchto nejúspěšnějších společností si stojí za to všímat. Není na škodu dozvědět se, jak vaši kolegové řeší některé z těchto problémů a jak se to těmto nejúspěšnějším společnostem daří.

Klíč k úspěchu při řízení životního cyklu v oblasti výroby polovodičů

Přizpůsobit se měnícímu se a komplexnímu trhu je velmi složité. Určitě se vám tedy bude hodit, když si přečtete, jaké strategie používají vaši kolegové v oboru, aby dokázali čelit dnešním provozním výzvám na trhu s polovodiči, jako jsou například:

  • Porozumění dopadu změn návrhu napříč obory
  • Zpoždění ve výrobě kvůli čekání na data návrhu
  • Neefektivní opětovné vytváření dat návrhu místo použití dat z předchozích projektů
  • Simulace a optimalizace chování nebo výkonnosti výrobku

Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si výzkumnou zprávu o inovacích v oblasti polovodičů umožňujících zvýšit ziskovost. Obsahuje množství dat, která poskytují přehled o tom, jak vaši kolegové vnímají inovace a technologie a jak měří své obchodní a provozní úspěchy.

Předním společnostem, které se zabývají výrobou polovodičů, se podařilo dosáhnout úspěchu

Zpráva také ukazuje, jak efektivně společnosti využívají inovace, technologie, řešení a software ke zvládnutí obchodních výzev a složitostí, se kterými se v současnosti ve svém odvětví musejí vyrovnat. Dále identifikuje dva z mnoha klíčových rozdílů mezi nejúspěšnějšími společnostmi a těmi ostatními:

  • Nejúspěšnější společnosti mají více než pětkrát vyšší pravděpodobnost, že se jim bude dařit navrhovat úspěšné inovativní výrobky
  • Mají také více než čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou při spolupráci na návrzích a procesech napříč příslušnými ekosystémy vynikat

Přestože se spoustě společností daří dosáhnout úspěchu pomocí inovací, ostatní společnosti mají mezery a ze zprávy je zřejmé, že existují jak výzvy, tak příležitosti, které zůstávají v popředí zájmu všech. 

Sdílení