Skip to Main Content
Řešení ve zkratce

Správa životního cyklu výrobků pro výrobce strojů

Svět výroby průmyslových strojů a zařízení je rok od roku složitější.

Bez správných technologií a postupů budou výrobci strojů zaostávat za rostoucí světovou konkurencí.

Správa životního cyklu výrobků pro výrobce strojů umožňuje tuto skutečnost snadno napravit, rychleji plnit objednávky a podpořit růst do budoucna.

Společnostem stačí malá investice do digitalizace a mohou patřičně vykročit vpřed vstříc úspěšné budoucnosti.


Modulární inženýrský návrh pro výrobce strojů

Správa životního cyklu výrobků (PLM) umožňuje výrobcům strojů využívat v rámci návrhu modulární přístup.

Přizpůsobený softwarový systém poskytuje společnostem příslušné šablony, které potřebují, aby mohly začít zlepšovat své obchodní procesy.

Procesy modulárního inženýrského návrhu je možné rychle vytvářet a umožňují výrobcům strojů a zařízení rychleji a snáze plnit požadavky zákazníků.

Modulární inženýrský návrh využívající správu životního cyklu výrobků pro výrobce strojů také zjednodušuje správu změn v celé společnosti, podporuje opakované použití dat a dílů a zvyšuje spolehlivost a životnost strojů.

Víceoborová optimalizace návrhu strojů

Výrobci strojů mohou zvýšit produktivitu a efektivitu výroby pomocí těch správných nástrojů pro správu projektů, které podporují lepší spolupráci.

Řešení pro správu životního cyklu výrobků umožňují výrobcům strojů a zařízení sledovat a plnit milníky projektů prostřednictvím řídicích panelů v reálném čase.

Díky větší transparentnosti a integrovaným víceoborovým návrhovým nástrojům mohou inženýři lépe spolupracovat na návrhu a výrobě lepších strojů v kratším časovém horizontu a s nižšími náklady.

Vylepšený víceoborový návrh strojů umožňuje společnostem věnovat se více inovacím, udržet si konkurenceschopnost a zvýšit svůj celkový podíl na trhu.

Zlepšení produktivity a efektivity výroby

Správa životního cyklu výrobků pro výrobce strojů spojuje více procesů a systémů do jediného řešení.

Pokud se budou systémy CAD konstruktérů, nákresy z dílny, systémy řízení kvality a další nástroje nacházet v řešení PLM, zlepší to spolupráci i efektivitu.

A pokud budou moci pracovníci z různých oddělení snáze spolupracovat na návrzích strojů, zlepší se produktivita a efektivita výroby.

Sdílet