Skip to Main Content
White Paper

Przekazywanie ciepła — o tym nie uczą w szkole

Jak przeniesienie symulacji na początek procesu może pomóc ograniczyć koszty?

Ogromnym wyzwaniem dla współczesnych inżynierów zajmujących się projektowaniem produktów jest ich stale rosnąca złożoność. Tworzone produkty ewoluują w bardzo złożone systemy komponentów mechanicznych, elektronicznych oraz oprogramowania i wymagają współpracy w ramach licznych dziedzin inżynieryjnych. Rosnąca liczba komponentów w połączeniu z postępującą miniaturyzacją oznacza, że konieczne jest lepsze zrozumienie sposobu interakcji tych elementów oraz zapewnienie, że nie ulegną one przegrzaniu.

Pobierz artykuł techniczny, aby od konstruktorów wykorzystujących oprogramowanie Simcenter FLOEFD dowiedzieć się, jak przeniesienie analizy dynamiki płynów (CFD) na początek procesu projektowania może go zmienić i poznać znaczenie wbudowanego w system CAD rozwiązania do analizy CFD.


First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

Download the white paper through the link here below.

Udostępnij