Skip to Main Content
White Paper

Szerokopasmowa analiza wibroakustyki na potrzeby łatwiejszego modelowania i przyspieszenia symulacji

Moduły akustyczne oprogramowania Simcenter™ 3D od firmy Siemens Digital Industries Software obsługują dwie innowacyjne technologie: adaptacyjną metodę elementów skończonych (FEMAO) oraz automatycznie dopasowaną warstwę (AML). Ułatwia to tworzenie modeli podczas rozwiązywania problemów z propagacją fali oraz przyspiesza prowadzenie symulacji wibroakustycznych. Dzięki takim rozwiązaniom specjalista od symulacji akustycznych oraz analityk zajmujący się elementami skończonymi mogą w prosty sposób przeprowadzić symulację zjawisk wibroakustycznych.

Innovative acoustic modeling technology

Finite element method with adaptive order (FEMAO) and automatically matched layer (AML) are acoustic modeling technologies that help eliminate the complexity of solving broadband vibro-acoustic problems. FEMAO uses a high-order FEM method in conjunction with a priori error indicator. AML is a flexible and efficient wave-absorbing method for free-field exterior acoustic applications. Both help eliminate the key mesh-based disadvantages of standard FEM.

Acoustic scattering of a submarine

Unsure about these innovative acoustic modeling technologies? The white paper goes through two examples to demonstrate their computational efficiency and accuracy. The first looks at the acoustic scattering of a submarine. The full details are outlined in the white paper.

Pass-by noise simulations

The second example using these acoustic modeling technologies involves an automotive pass-by noise simulation. Automotive pass-by noise is subject to a new regulation that will impact the vehicle development process, making technologies like FEMAO and AML important.

Download the white paper to get all the details on how FEMAO and AML help simplify and speed up your marine design process.

Udostępnij