Skip to Main Content
White Paper

Wpływ elektryfikacji pojazdów na projekt układów elektrycznych

Pojazdy autonomiczne i elektryczne wymagają znaczących zmian w dotychczasowej architekturze elektryki i elektroniki. Zmiany te są w szczególności podyktowane obecnością układów wysokiego napięcia, rosnącymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa oraz koniecznością znacznej redukcji masy pojazdu w celu zwiększenia jego zasięgu. Nawet większe znaczenie ma utrzymanie poprawnego działania w przypadku wystąpienia usterki, wzrost obciążenia sieci oraz konieczność walidacji wymagań na wyższych poziomach autonomii pojazdu. Wyścig w stronę bezzałogowych, elektrycznych samochodów stale nabiera tempa.

W niniejszym artykule technicznym omówimy niektóre kwestie związane z autonomią i elektryfikacją pojazdów. Następnie przeanalizujemy wpływ wysokiego napięcia na sposób projektowania układów elektrycznych.

Udostępnij