Skip to Main Content
White Paper

Stworzenie ram dla analizy działania reaktora termicznego z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD)

Czas czytania: 24 minut

Reaktory termiczne to istotny element zakładów przetwórstwa siarki, gdzie siarka jest pozyskiwana z gazu ziemnego oraz jako produkt uboczny przetwarzania ropy naftowej. Obecny proces projektowania reaktorów termicznych opiera się głównie na doświadczeniu i w niewielkim stopniu korzysta z danych uzyskanych za pośrednictwem eksperymentów lub symulacji. Na działanie tych reaktorów wpływa kształt płomienia i jego stabilność, odporność materiału ogniotrwałego na wysokie temperatury, drgania i hałas wywołane spalaniem oraz zakres zachodzących reakcji. Wszelkie problemy mogą negatywnie odbić się na działaniu reaktora, a nawet spowodować niebezpieczeństwo.

Niniejszy artykuł techniczny opisuje, jak firma Porter McGuffie wykorzystała nowe zastosowanie obliczeń CFD do stworzenia wyjątkowych ram dla analizy działania termoakustycznego i chemicznego dowolnych jednostek spalania. To podejście łączy obserwacje, pomiary oraz multifizyczne symulacje CFD, aby zapewnić szczegółowy wgląd w złożone interakcje zachodzące w reaktorach.

W rezultacie powstał solidny zestaw narzędzi, który pozwala na rozwiązywanie problemów z istniejącymi reaktorami oraz tworzenie nowych, które będą działać lepiej.

Udostępnij