Skip to Main Content
White Paper

Pierwsze kroki w inżynierii systemów

Rozwój współczesnych złożonych produktów wymaga systemowego podejścia, które zintegruje różne dziedziny. Proces inżynierii systemów musi zostać zintegrowany z cyklem życia produktu, aby możliwe było zbudowanie kompleksowego rozwiązania. Niniejszy artykuł techniczny przedstawia najważniejsze informacje, opisuje zintegrowany proces inżynierii systemów i tłumaczy, jak zacząć pracę w oparciu o model. Dowiesz się również, w jaki sposób rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software mogą pomóc Ci osiągnąć pożądaną integrację, a następnie ją utrzymać.


Udostępnij