Skip to Main Content
White Paper

Inteligentna produkcja – Oparte na cyfrowym wątku podejście do wytwarzania w branży maszyn przemysłowych

Sektor wytwarzania maszyn przemysłowych doświadcza rozwoju innowacyjnych metod technologicznych opartych o inteligentną produkcję. Jest to odpowiedź na skomplikowane zadanie walidacji i zarządzania współczesnymi operacjami produkcji i montażu w celu osiągnięcia wysokiej jakości przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Podczas obróbki producenci potrzebują dodatkowych informacji, danych z czujników oraz wiedzy na temat przebiegu procesów wytwarzania. Te dane służą do stworzenia cyfrowego bliźniaka procesu produkcji. Na przykład podczas tworzenia obrabiarki uwzględnia się inspekcję danych, która pozwala na śledzenie w procesach projektowania i produkcji, a także łączy wszystkie informacje w oparciu o cyfrowego bliźniaka o wysokiej wierności. Kolejny istotny krok to połączenie cyfrowego bliźniaka produktu z cyfrowym bliźniakiem maszyny.


Branża produkcyjna maszyn przemysłowych – procesy i trendy

Dostrzegamy potrzebę stworzenia kompleksowego rozwiązania, które obsłuży każdy etap procesu produkcji: przygotowanie koncepcji, opracowanie produktu i obróbkę, realizację produkcji i wykorzystanie cyfrowego bliźniaka w całym cyklu eksploatacji. Taki proces pozwala producentom maszyn i projektantom osiągnąć dodatkową wartość, obniżyć koszty i skrócić harmonogramy dostaw. Ponadto możliwe jest szybsze połączenie operacji produkcyjnych oraz inżynierii.

Druk 3D, cyfrowy bliźniak i inteligentna produkcja

W ostatnich latach na znaczeniu zyskują techniki druku 3D/wytwarzania addytywnego. Z punktu widzenia obróbki projektant jest w stanie połączyć komponenty z pomocą wytwarzania addytywnego, co pozwala tworzyć tańsze, a jednocześnie bardziej niezawodne i wytrzymałe części.

Cyfrowy bliźniak odgrywa istotną rolę w tym procesie. Z perspektywy inteligentnej produkcji cyfrowy bliźniak wymaga czegoś więcej niż tylko wdrożenia wytwarzania addytywnego. Obejmuje również obróbkę końcową, a także liczne procesy montażu maszyn przemysłowych nowej klasy, które są warte dodatkowych inwestycji. Cyfrowy bliźniak obejmuje coś więcej niż tylko projektowanie części lub komponentów mechanicznych: dodaje elastyczność i możliwości adaptacji, co pozwala zaprezentować układy elektryczne, oprogramowanie oraz sterowniki PLC. Jeśli multidyscyplinarne podejście uwzględnia cyfrowego bliźniaka, bardzo istotną kwestią jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli nim zarządzać.

Udostępnij