Skip to Main Content
White Paper

Czyste silniki Diesla dzięki symulacji CFD

Czas czytania: 17 minut

Udostępnij

Systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) mogą być bardzo skuteczne, jeśli chodzi o redukcję emisji zanieczyszczeń w przypadku silników Diesla. Konieczny jest jednak dokładny projekt układu dozowania i przestrzeni mieszania, który zapewni równomierne rozprowadzenie reduktora oraz zapobiegnie odkładaniu się osadu. Czytając ten artykuł techniczny, dowiesz się, jak inżynierowie mogą wykorzystać rosnące możliwości technologii symulacji CFD, która odgrywa kluczową rolę w ocenie i optymalizacji działania systemów SCR w pojazdach.

Poruszane tematy:

  • Symulacja CFD systemów selektywnej redukcji katalitycznej w pojazdach
  • Walidacja symulacji CFD w stosunku do pomiarów
  • Symulacja turbulentnego mieszania amoniaku i ocena ryzyka powstania osadu