Skip to Main Content
White Paper

Przejrzystość informacji w ramach łańcucha dostaw od gospodarstwa rolnego do klienta końcowego dzięki IoT i strukturom danych opartym na technologii Blockchain — raport analityczny ARC

Łańcuch dostaw od gospodarstwa rolnego po klienta końcowego jest coraz bardziej złożony za sprawą zmieniających się potrzeb klientów, przepisów prawnych oraz globalnej konkurencji. Firmy mogą reagować na te zmiany, wdrażając nowe technologie — w tym IoT i struktury danych oparte na technologii Blockchain — by zwiększyć elastyczność, zaufanie klientów oraz chronić markę. Ten raport przygotowany przez ARC skupia się na wyzwaniach, ale również technologiach i rozwiązaniach, które pomogą zwiększyć zaufanie ze strony klientów i chronić markę. Praktyczne zastosowania przedstawiono w formie projektu referencyjnego.

Udostępnij