Skip to Main Content
White Paper

Niespotykana przejrzystość — od gospodarstwa rolnego po klienta końcowego

W obliczu rosnącej liczby przepisów prawnych, konkurencyjności opartej na nowych produktach i oczekiwań klientów w kwestii przejrzystości informacji branża spożywcza może osiągnąć wielkie korzyści płynące z Internetu Rzeczy (IoT). Analizując aktualne i starsze dane z różnych źródeł, producenci z branży spożywczej mogą teraz nie tylko przewidywać problemy i zapobiegać im, zanim negatywnie wpłyną na produkcję, ale też przyspieszyć tworzenie innowacyjnych rozwiązań dzięki skróceniu obiegu informacji zwrotnych. Same problemy związane z zanieczyszczeniem żywności kosztują producentów średnio 10 milionów USD rocznie, dlatego korzyści płynące z wykorzystania IoT dotyczą nie tylko procesu produkcji, ale zmieniają również sposób pozyskiwania, przetwarzania, pakowania i transportu żywności.

MindSphere to działający w chmurze, otwarty system operacyjny IoT, który pozwala na szybką analizę danych i bezpieczne połączenie produktów, zakładów produkcyjnych, systemów i maszyn w cyfrowym środowisku. Wykorzystując dane ze wszystkich maszyn i systemów działających w Twoim przedsiębiorstwie, MindSphere usprawnia operacje i zapewnia pełną przejrzystość.


Udostępnij