Skip to Main Content
White Paper

W jaki sposób producenci żywności i napojów mogą wykorzystać MindSphere, by optymalizować produktywność?

Stałym wyzwaniem, które może spowodować problemy z rentownością w branży żywności i napojów, jest nieplanowany przestój spowodowany poważnymi awariami maszyn. Wynikają one z braku możliwości gromadzenia danych pochodzących ze starszych maszyn, systemów i zakładów produkcyjnych, co w rezultacie ogranicza wgląd w ich stan. Internet Rzeczy (IoT) pozwala na niedrogie i proste monitorowanie stanu zasobów dzięki wykorzystaniu danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł. Dostępne w MindSphere rozwiązania do monitorowania stanu zasobów umożliwiają połączenie maszyn, zasobów i zakładów produkcyjnych i zbieranie otrzymywanych z nich danych na skalę przemysłową.

Pobierz streszczenie dla kadry zarządzającej, by dowiedzieć się, jak producenci przekształcają swoje operacje dzięki MindSphere w celu uzyskania przejrzystości operacyjnej i zachowania konkurencyjności.


Udostępnij