Skip to Main Content
White Paper

Bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych. Rozwiązanie firmy Siemens do globalnej walidacji i weryfikacji pojazdów autonomicznych

Rozwój pojazdów bezzałogowych wymaga analizy kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego i zaufania do systemów jazdy autonomicznej w celu upewnienia się, że wszystkie układy działają zgodnie z ustalonym szeregiem zasad. Siemens Digital Industries Software buduje swoje podejście do weryfikacji i walidacji integralnych systemów działających w środowiskach autonomicznych.

Wprowadzając Simcenter Prescan360, Siemens przedstawia gotowe rozwiązanie do walidacji i weryfikacji pojazdów autonomicznych na masową skalę. Składa się ono z 4 etapów:

1. Określenie wymagań i modelowanie


2. Inteligentne modelowanie scenariuszy testowych


3. Modelowanie działania różnych elementów


4. Modelowanie bezpieczeństwa i niezawodności

Niniejszy artykuł techniczny opisuje nowe metody, które mają zapewnić bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych.


Rejestracja przebiegła pomyślnie i możesz pobrać artykuł techniczny poświęcony rozwiązaniu Simcenter Prescan360.

Udostępnij