Skip to Main Content
Artykuł techniczny

Przyspieszenie rozwoju produktu dzięki śledzeniu wymagań z możliwością audytu

Tempo wprowadzania nowych produktów na rynek nie jest w stanie nadążyć za zmianami zachodzącymi w branży motoryzacyjnej i wymaganiach klientów. Rozwój złożonych pojazdów na rynkach komercyjnych wymaga od producentów określenia, które wymagania muszą, a które tylko mogą zostać spełnione. Innym istotnym czynnikiem jest zrozumienie, w jaki sposób zmiany rynkowe wymuszają zmianę wymagań w procesie rozwoju. Producenci samochodów potrzebują rozwiązania, które zapewnia dostęp do wymagań z możliwością audytu i śledzenia, aby w odpowiednim czasie dysponować informacjami niezbędnymi do podejmowania najlepszych decyzji.

CIMdata, globalny lider w dziedzinie doradztwa w zakresie systemów PLM, porusza dwa tematy kluczowe dla przyspieszenia rozwoju produktu: śledzenie wymagań z możliwością audytu oraz ciągła wirtualna weryfikacja i walidacja. Pobierz artykuł techniczny, aby dowiedzieć się więcej.

Wykorzystanie śledzenia z możliwością audytu ogranicza konieczność tworzenia prototypów fizycznych na wczesnym etapie procesu

Funkcja śledzenia umożliwia zrozumienie, w jaki sposób system i jego podzespoły spełniają wymagania. Łatwy wgląd we wpływ wymagań i relacje między nimi wpływa korzystnie na ich kompleksowość i możliwość audytu, dzięki czemu wszyscy uczestnicy procesu rozwoju produktu korzystają z tych samych danych, choć podchodzą do wyzwań z różnych punktów widzenia. Symulacja ogranicza liczbę prototypów na wczesnym etapie procesu dzięki powiązaniu wymagań z wynikami testów, co pozwala uzyskać powtarzalną i dającą się śledzić korelację działania wirtualnego z rzeczywistym.

Poprawa współpracy między domenami dzięki śledzeniu z możliwością audytu

Mając do dyspozycji te same, rzetelne dane dotyczące wymagań, zespoły mogą lepiej ze sobą współpracować. Jednoczesne sprawdzanie realizacji wymagań w toku ewolucji projektu produktu jest kluczowe dla wszystkich uczestników procesu zajmujących się różnymi domenami. Działania wynikające z wymagań najlepiej jest wykonywać w sposób ciągły, a nie jak do tej pory tylko na początku i na końcu procesu rozwoju produktu. Ciągłe zarządzanie wymaganiami daje przewagę nad konkurencją, usprawnia kontekstową współpracę między domenami i przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek.

Wdrożenie kompleksowego bliźniaka cyfrowego przyspiesza rozwój produktu

Wątki cyfrowe i kompleksowe bliźniaki cyfrowe stanowią sieć szkieletową umożliwiającą efektywne śledzenie wymagań z możliwością audytu. Dokładnego i kompleksowego bliźniaka cyfrowego można stworzyć na podstawie danych i możliwości rozwiązania do śledzenia, tak by osoby uczestniczące w procesie rozwoju produktu miały zawsze dostęp do prawidłowego zestawu wymagań, nawet jeśli się zmienią. Sieć szkieletową firmy Siemens dla informacji z wielu domen, zawierającą produktowe wymagania i ograniczenia, opracowano z myślą o ciągłej współpracy inżynierów przy pomocy dokładnego bliźniaka cyfrowego projektu, produkcji i eksploatacji pojazdu.

Pobierz artykuł techniczny, aby dowiedzieć się, dlaczego firma CIMdata zaleca producentom samochodów skorzystanie z oferty rozwiązań firmy Siemens w celu przyspieszenia rozwoju produktu.

Udostępnij