Skip to Main Content
Artykuł techniczny

Projektowanie zintegrowanych, elektromechanicznych zespołów przewodów

Układy elektryczne nieustannie rosną, niezależnie od branży czy rodzaju zastosowania. Rosnące rozmiary sieci elektrycznych mogą aż dwukrotnie podnieść koszty rozwoju pojazdu z uwagi na samą cenę dodatkowych przewodów i komponentów oraz czas i zasoby potrzebne do zaprojektowania coraz bardziej złożonych układów. Integracja systemów ECAD-MCAD wspiera rozwój produktów mechatronicznych, które są coraz bardziej złożone i cieszą się stale rosnącym popytem. Większa przejrzystość danych między domenami ma kluczowe znaczenie dla multidyscyplinarnych zespołów projektowych, pozwalając im zmaksymalizować wydajność i wytwarzać wysokiej jakości produkty w coraz krótszym czasie.


Integracja systemów ECAD-MCAD wspiera rozwój produktów mechatronicznych, które są coraz bardziej złożone i cieszą się stale rosnącym popytem.

Większa przejrzystość danych między domenami ma kluczowe znaczenie dla multidyscyplinarnych zespołów projektowych, pozwalając im zmaksymalizować wydajność. Zaawansowana automatyzacja zarówno projektowania, jak i wymiany danych zapewnia też możliwość skoncentrowania się w większym stopniu na sprawdzeniu poprawności projektu i innowacyjnych rozwiązaniach, co przyczynia się do poprawy ogólnej jakości. Ponieważ zarówno elektryczne, jak i mechaniczne aspekty projektu są równie ważne, pełne zrozumienie obu z nich zaowocuje uzyskaniem lepszego produktu.

Udostępnij