Skip to Main Content
White Paper

Początek ery Przemysłu Cyfrowego dzięki IIoT

Digitalizacja wprowadziła rewolucję w branży produkcyjnej, zmieniając dynamikę konkurencji i zasady rynkowej dominacji. Wdrożenie digitalizacji w przedsiębiorstwie oznacza, że wykorzystuje ono Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), by osiągnąć znaczącą i stałą przewagę konkurencyjną. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, firmy muszą podjąć działania już teraz. W przeciwnym razie ich przyszły rozwój może zostać zahamowany.

Ten artykuł skupia się na IIoT i tym, jak szybko wymusza on na firmach zmiany operacyjne, które pozwolą im w pełni wykorzystać swoje zasoby i operacje. Najważniejsze poruszone tematy:

  • Branżowe trendy, w tym ewolucja nowych modeli biznesowych
  • Wyzwania związane z platformami cyfrowymi
  • Opracowanie strategii digitalizacji, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom
  • Znaczenie wyboru otwartej platformy

Udostępnij