Skip to Main Content
White Paper

Innowacje w samolotach przyszłości: Nowe podejście do projektowania samolotów przyszłości

Elektryfikacja to główny trend w branży lotniczej, wynikający z konieczności obniżenia emisji CO2. Projektowanie samolotów przyszłości, na przykład z napędem elektrycznym i wodorowym, będzie wymagało innowacyjnych technologii i procesów.

W tym opraowaniu opisano wyzwania, jakim muszą sprostać inżynierowie w branży lotniczej. Wyjaśniono, jak projektowanie systemów oparte na modelach (MBSE) ułatwia producentom i ich dostawcom wprowadzanie innowacji w samolotach przyszłości.

Dowiedz się, jak wdrożyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka na potrzeby projektowania działania, ułatwić weryfikację i walidację zachowania dzięki realistycznym symulacjom oraz skutecznie rozwiązywać trudności projektowe poprzez wyeliminowanie izolacji między dyscyplinami.


Dowiedz się, jak elektryfikacja zmienia proces rozwoju samolotów nowej generacji

Z tego opracowania dowiesz się, jak rozwiązać problemy techniczne - z projektowaniem dotyczące elektryfikacji, które mają istotny wpływ na proces rozwoju. W tym opracowaniu przedstawiono konkretne przykłady wyjaśniające, jak projektowanie systemów oparte na modelach wprowadza innowacyjność do procesu zarządzania termicznego w samolotach i integracji systemów elektrycznych. Metoda ta wykorzystuje kompleksowego cyfrowego bliźniaka, aby zapobiec problemom podczas projektowania.


Jak zmienić podejście do procesu projektowania osiągów samolotów

Projektowanie krytycznych elementów działania samolotów nowej generacji jest wyzwaniem. Już od wczesnych etapów rozwoju na ostateczny projekt wpływa wielu kluczowych interesariuszy, zaangażowanych w projekt rozwoju. Gdy działają oni osobno i wykorzystują komunikację statyczną opartą na dokumentach, nikt nie uzyskuje jednego, jasnego obrazu działania zintegrowanych i dynamicznych systemów

W skróciet, skalowalne narzędzia współpracy do dynamicznego projektowania systemów opartego na modelach mogą ułatwić symulację, optymalizację i testowanie rzeczywistego zachowania samolotu przyszłości. Obejrzyj krótki filmi uwolnij potencjał cyfrowego bliźniaka do celów zintegrowanego i dynamicznego projektowania osiągów samolotu.


Producenci wdrażają projektowanie systemów oparte na modelach w najnowszych i przyszłych projektach samolotów: Historia Airbus Helicopters

Dowiedz się, jak producenci obecnie wprowadzają tę technologię. W tym studium przypadku Stéphane Amerio i Franck Nicolas z firmy Airbus Helicopters wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystali projektowanie systemów oparte na modelach do skrócenia cyklu projektowania układów paliwowych w nowoczesnych helikopterach. Przeczytaj studium przypadku.


Dowiedz się więcej: Jak elektryczne silniki lotnicze wpływają na proces projektowania

Wykorzystanie napędu elektrycznego w samolotach zwiększa możliwości projektowania. Inżynierowie planują innowacyjne koncepcje, w których na płatowcu umieszczonych jest kilka silników elektrycznych. Wiele koncepcji wykorzystuje tę wszechstronność, aby uzyskać możliwość krótkiego lub pionowego startu i lądowania (STOL lub VTOL). Przeczytaj artykuł na blogu i dowiedz się, jak nowe systemy napędu elektrycznego samolotów wpływają na procesy projektowania. W artykule przedstawiono konkretne przykłady rozwiązania złożoności technicznej dzięki innowacyjnym projektom.


Poznaj więcej rozwiązań Simcenter do projektowania działania samolotów używanych obecnie i samolotów przyszłości

Podejmowane dziś decyzje dotyczące aerodynamiki, konstrukcji i systemów określają przyszłe działanie samolotów i mogą rozstrzygnąć o powodzeniu programów opracowywania samolotów przez kolejne 10 do 40 lat. Strategia zintegrowanej digitalizacji przyspiesza realizację programów tworzenia samolotów i ogranicza ryzyko techniczne, co pozwala szybciej tworzyć lepsze projekty, eliminując kosztowne problemy na dalszym etapie cyklu projektowania.

Simcenter oferuje cały szereg zintegrowanych rozwiązań do projektowania działania samolotów, umożliwiając utworzenie kompleksowego cyfrowego bliźniaka.

Udostępnij