Skip to Main Content
Artykuł techniczny

Wykorzystanie wirtualnych testów dla lepszej prognozy odprowadzania ciepła w silnikach spalinowych

Czas czytania: 10 min

Poznaj nową metodę prognozy odprowadzania ciepła na wczesnym etapie rozwoju silnika z wykorzystaniem wirtualnych testów wspieranych przez dane z testów fizycznych.


Konwencjonalne metody prognozy odprowadzania ciepła obejmują wykorzystanie fizycznych prototypów silnika oraz stanowisk testowych. W takim scenariuszu wprowadzanie zmian i optymalizacja projektu wiążą się jednak z wysokimi kosztami. Problemy z odprowadzaniem ciepła powinny zostać zidentyfikowane na wczesnym etapie cyklu rozwoju, jeszcze przed stworzeniem pierwszego fizycznego modelu.

Ten artykuł techniczny opisuje nową metodę opartą na obliczeniowej mechanice płynów (CFD) oraz symulacji systemów opracowaną przez InDesA GmbH w celu prognozy odprowadzania ciepła z wykorzystaniem wirtualnych testów wspieranych przez dane z testów fizycznych.

Poruszane tematy:

  • Uzupełnienie testów fizycznych badaniami wirtualnymi
  • Kalibracja modeli symulacji w oparciu o odwzorowanie przepływu płynu cieczy i przekazywania ciepła w 1D i 3D
  • Zastąpienie fizycznej komórki testowej wirtualnym środowiskiem analizy przestrzeni silnikowej

Udostępnij