Skip to Main Content
White Paper

Artykuł techniczny dotyczący narzędzi usprawniających proces projektowania elektromechanicznego

Tworzone dziś produkty takie jak maszyny przemysłowe, samochody, samoloty i zaawansowane urządzenia medyczne są w gruncie rzeczy niezwykle wyrafinowanymi systemami cyberfizycznymi. Z reguły korzystają one z oprogramowania o wielkości liczonej w milionach, jeśli nie setkach milionów linii kodu, składają się z dziesiątek, jeśli nie setek połączonych ze sobą obwodów, a do tego należy jeszcze dodać cały szereg podłączonych czujników, elementów wykonawczych i interfejsów komunikacyjnych.

Zmniejszenie barier między różnymi dziedzinami i integracja środowisk projektowych, na przykład projektowania elektrycznego, mechanicznego oraz automatyzacji, pozwala na stworzenie bardziej efektywnych i sprawnie działających procesów w zakresie projektowania elektromechanicznego.

Pobierz ten artykuł techniczny autorstwa Allana Behrensa, analityka z branży motoryzacyjnej, aby dowiedzieć się więcej o pracy na zintegrowanej platformie obsługującej technologie o interdyscyplinarnych zastosowaniach, wspólne sieci szkieletowe i współdzielone biblioteki danych, która ułatwia inżynierom szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji i tworzenie lepszych projektów.


Udostępnij