Skip to Main Content
White Paper

Oprogramowanie do cyfrowych symulacji na potrzeby projektowania i konstrukcji maszyn

Twórcy maszyn przemysłowych wdrażają zaawansowane rozwiązanie do symulacji i współpracy projektowej o nazwie Intelligent Performance Engineering (IPE).

Korzystając z zaawansowanych, cyfrowych narzędzi do symulacji i analizy, konstruktorzy maszyn mogą z łatwością ocenić wpływ wyborów projektowych na wydajność sprzętu.

Ten artykuł techniczny skupia się na zaletach symulacji wielodomenowej oraz testów w świecie rzeczywistym i wirtualnym przy pomocy kompleksowego cyfrowego bliźniaka.


Wielodomenowa symulacja i testy na potrzeby budowy lepszych maszyn

Integracja symulacji wielodomenowej oraz testów w ramach projektowania zachęca do współpracy między ekspertami z różnych dziedzin już na wczesnym etapie procesu konstrukcji.

Inżynierowie z różnych dziedzin mogą skupić się na potrzebach klientów i szybciej reagować na nieoczekiwane problemy z wydajnością dzięki symulacji maszyn.

Połączenie lepszej współpracy i symulacji maszyn znacząco skraca czas potrzebny na projektowanie i konstrukcję, a także pozwala uzyskać lepsze rezultaty.

Ten artykuł techniczny omawia, w jaki sposób wdrożyć symulację wielodomenową oraz testy do prowadzonych procesów i od razu skorzystać z ich zalet.

Rozwiązanie IPE na potrzeby optymalizacji wydajności

Inteligentna inżynieria wydajności pozwala projektować lepiej zoptymalizowane maszyny przemysłowe teraz, gdy klienci oczekują bardziej inteligentnych, lżejszych i wysoce złożonych sprzętów.

Wydajność tych maszyn zależy od tempa produkcji, przepustowości, efektywności energetycznej oraz innych czynników. Ich zbilansowanie stanowi spore wyzwanie.

Symulacja wielodomenowa oraz testy pozwalają inżynierom na wykonanie licznych analiz, dzięki którym mogą oni szybko zoptymalizować projektowaną maszynę.

Przeczytaj artykuł techniczny i przekonaj się, jak nasze rozwiązanie może podnieść wydajność sprzętu, poprawić bezpieczeństwo i niezawodność oraz obniżyć koszty.

Wielodomenowa symulacja maszyn pozwala zoptymalizować ich wydajność

Optymalizacja procesów wytwarzania wdraża wielodomenową symulację oraz testy już na wczesnym etapie – najpierw z wykorzystaniem cyfrowego modelu, a następnie fizycznego prototypu.

Symulacja kompleksowego cyfrowego bliźniaka maszyny pomaga inżynierom zrozumieć, gdzie należy umieścić czujniki na prototypach.

Informacje ze świata rzeczywistego można następnie przesłać do cyfrowego bliźniaka na potrzeby walidacji. W ten sposób producenci maszyn zyskują przewagę nad konkurencją i mogą tworzyć zoptymalizowane sprzęty.

Pobierz artykuł techniczny i dowiedz się więcej o nowym, holistycznym podejściu do symulacji, które pozwala na lepsze projektowanie i konstrukcję maszyn.

Udostępnij