Skip to Main Content
Artykuł techniczny

Ciągła wirtualna weryfikacja i walidacja umożliwiają usprawnianie procesów rozwoju pojazdów

Czas czytania: 17 min
Proces rozwoju produktu w branży motoryzacyjnej jest ograniczony przez czas wymagany na zbudowanie fizycznych modeli i prototypów na potrzeby testów („pętle nauki”). Rozwiązania firmy Siemens pomagają przedsiębiorstwom z branży motoryzacyjnej usprawnić procesy rozwoju produktu za pomocą ciągłej wirtualnej weryfikacji i walidacji na wszystkich etapach cyklu życia produktu, co ogranicza konieczność tworzenia prototypów fizycznych na wczesnym etapie dzięki symulacji i łączeniu wymagań z wynikami testów.

Niniejszy artykuł techniczny opracowany przez CIMdata, globalnego lidera w zakresie usług konsultacyjnych dotyczących rozwiązań PLM, podkreśla znaczenie ciągłej weryfikacji, nieustannej nauki i adaptacji dla zapewnienia wiarygodnych modeli, które są niezwykle istotne pod względem wprowadzania nowych technologii i funkcji na rynek. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Udostępnij