Skip to Main Content
White Paper

Zarządzanie konfiguracją: Spójność konfiguracji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działalności biznesowej

Transform your manufacturing processes with configuration management tools

Czas czytania: 25 minut
Pełna konfiguracja maszyny przemysłowej jest niezwykle złożona. Wynika to z wielu kwestii, na przykład projektowania w różnych domenach technicznych oraz ciągłej ewolucji projektów części. Aby odnieść sukces, należy zarządzać wszystkimi informacjami w odpowiedni sposób. Rozwiązanie Siemens Advanced Machine Engineering pozwala to osiągnąć. Pobierz najnowszy artykuł techniczny przygotowany przez CIMdata i zobacz, jak to możliwe.

Trzy funkcje, których potrzebują wszyscy konstruktorzy maszyn: projektowanie multidyscyplinarne, zarządzanie konfiguracją i wirtualne uruchomienie

Możliwość skutecznego działania w wysoce złożonym i dynamicznym środowisku wynika z wykorzystania połączonych narzędzi, które pomagają na bieżąco mierzyć skuteczność. Należą do nich:

  • wydajny system zarządzania konfiguracją,

  • połączenie projektowania multidyscyplinarnego z kompleksowym cyfrowym bliźniakiem,

  • wirtualne uruchomienie, które pozwala symulować, przetestować i dopracować każdy szczegół maszyny.

Przekonaj się, jak zyskać przewagę nad konkurencją, korzystając z cyfrowego wątku w inżynierii

Śledzenie dużej ilości informacji dotyczących współczesnych maszyn to spore wyzwanie. Dane powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwiały tworzenie inteligentnych, połączonych maszyn, których oczekują klienci. Rozwiązanie Advanced Machine Engineering to oparte na cyfrowym wątku podejście do inżynierii, które przygotuje Cię na przyszłość projektowania maszyn. Pobierz najnowszy artykuł techniczny przygotowany przez CIMdata i dowiedz się więcej.

Advanced machine engineering supports configuration management

Learn more about how to use and incorporate these tools into your enterprise-level strategies by downloading the latest whitepaper from CIMData.

Udostępnij