Skip to Main Content
film

Zwiększ swoją marżę zysku, korzystając z rozwiązania do szacowania kosztów produktów i narzędzi

Szacowany czas: 4 min

Aby utrzymać rentowność, konieczne jest szybkie i elastyczne szacowanie kosztów produktów.

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, musi kontrolować koszty produktów i procesów wytwarzania poprzez analizę elementów przyczyniających się do wzrostu wydatków i ich optymalizację. Zrozumienie poszczególnych parametrów stanowi największe wyzwanie, ponieważ wymaga szczegółowej wiedzy dotyczącej procesów wytwarzania i źródeł kosztów. Głównym celem przedsiębiorstw powinno być uzyskanie kontroli nad kosztami na wczesnym etapie i w całym cyklu życia produktu.

Czy jesteś gotowy na to, by nauczyć się szacować koszty w szybki, dokładny i elastyczny sposób?

To 4-minutowe wideo pokazuje, jak różne działy (np. inżynierii kosztów, zaopatrzenia, finansów i sprzedaży) mogą skorzystać z rozwiązania firmy Siemens do szacowania wydatków poprzez:

  • określenie i ocenę kosztów na wczesnym etapie cyklu życia produktu,
  • przewidzenie kosztów w całym cyklu życia i analizę opłacalności nowego produktu,
  • szybkie tworzenie dokładnych kosztorysów,
  • optymalizację wydatków przy pomocy symulacji i analizy kosztów produkcji oraz dostaw.

Rozwiązanie do szacowania kosztów firmy Siemens pozwala dokładnie określić i spełnić założenia budżetowe, z powodzeniem ocenić i zoptymalizować ceny zakupu oraz prowadzić realistyczne negocjacje.

Use Teamcenter for early optimization of production costs

Detailed product and cost information is typically not available early in the development phase of new products. The calculation engine in Teamcenter Product Cost Management enables you to create cost structures and determine product costs in the early stages of preliminary costing and target costing. You can calculate complex assemblies and versions accurately and quickly.

Receive a highly accurate, bottom-up, and detailed cost calculation

Teamcenter Product Cost Management is using the bottom-up methodology for creating a cost structure that provides a better understanding of what a product ‘should cost’ to make or buy. This approach is based on a detailed product structure and defines the use of materials and the process costs. Calculations are based on current benchmark data for manufacturing technologies, machines, materials and worldwide labor costs. Various departments, such as cost engineering, purchasing, controlling and sales, can work together by using Teamcenter to achieve the maximum benefit.

Udostępnij