Skip to Main Content
Infografika

Projektowanie maszyn w oparciu o symulację z pomocą rozwiązania Intelligent Performance Engineering

Konstruktorzy maszyn przemysłowych szukają sposobu na rozwój innowacji, ponieważ ich klienci oczekują bardziej inteligentnych, szybszych i spersonalizowanych sprzętów.

Jednym ze sposobów na realizację tych wymagań jest projektowanie w oparciu o symulację w rozwiązaniu Intelligent Performance Engineering (IPE).

Ta infografika przedstawia ogólny zarys rozwiązania IPE dla konstruktorów.

Procesy projektowania i budowy maszyn przechodzą wielkie zmiany, a rozwiązanie IPE im przewodzi.


Zintegrowana budowa maszyn, projektowanie i symulacje

Intelligent Performance Engineering odpowiada na wyzwania, z którymi mierzą się dziś konstruktorzy maszyn.

Symulacja multifizyczna zapewnia większą niezawodność bardziej złożonych maszyn.

Zintegrowane funkcje projektowania i symulacji pozwalają na tworzenie spersonalizowanych maszyn w różnych wariantach, które spełnią potrzeby każdego klienta.

Walidacja w zamkniętej pętli podnosi zaś wydajność inteligentnych maszyn z pomocą bardziej zaawansowanych technologii.

Pobierz infografikę i dowiedz się więcej na temat zintegrowanej konstrukcji maszyn z pomocą rozwiązania Intelligent Performance Engineering.

Zalety walidacji w zamkniętej pętli

Walidacja w zamkniętej pętli odgrywa ważną rolę w rozwiązaniu Intelligent Performance Engineering, ponieważ stanowi jeden z jego filarów.

Wdrażając metody konserwacji w zamkniętej pętli, konstruktorzy maszyn mogą osiągnąć znaczące oszczędności w zakresie obsługi, ograniczyć czas przestojów i podnieść wydajność.

Wszystkie te czynniki obniżają ogólny koszt posiadania i pomagają firmom konkurować w coraz trudniejszym krajobrazie globalnym.

Ta infografika podkreśla znaczenie walidacji w zamkniętej pętli.

Intelligent Performance Engineering i symulacja maszyn


Symulacja maszyn staje się coraz ważniejsza, jako że sprzęty są bardziej złożone i obejmują połączone komponenty mechaniczne i elektryczne oraz elementy automatyzacji.

Bardziej skomplikowana maszyna powinna wymagać dłuższego czasu na rozwój, ale zamiast tego harmonogramy uległy skróceniu.

Właśnie dlatego testy i symulacje stają się integralną częścią procesu projektowania.

W ten sposób konstruktorzy maszyn mogą skrócić czas rozwoju, przyspieszyć opracowanie sterowania i obniżyć koszty, tworząc mniejszą liczbę prototypów.

Pobierz infografikę i zobacz, w jaki sposób konstruktorzy maszyn korzystają z rozwiązania Intelligent Performance Engineering, aby dostosować się do zmian zachodzących w branży.

Udostępnij