Skip to Main Content
Game

Planowanie kontra harmonogramowanie: Co sprawdzi się najlepiej?

Udostępnij

Znajdź rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), które spełni Twoje unikalne potrzeby.


Planowanie wytwarzania i harmonogramowanie produkcji mogą brzmieć podobnie, ale istnieją konkretne aspekty, które odróżniają te dwa procesy.

 • W planowaniu chodzi o strategię. Celem planowania produkcji jest zdefiniowanie, co należy zrobić i w jaki sposób to zrealizować.
 • W harmonogramowaniu nacisk kładzie się na taktykę. Ma ono określić konkretne działania dla danego planu.

W zależności od potrzeb produkcyjnych właściwe może być rozwiązanie do planowania lub do harmonogramowania, a czasem potrzebne są oba.

Znajdź rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), które spełni Twoje unikalne potrzeby.

Zajmie to tylko kilka minut!

O co chodzi w planowaniu wytwarzania?

Planowanie wymaga strategicznego myślenia o celach. W czasie planowania produkcji prawdopodobnie zadajesz sobie następujące pytania:

 • Co tworzymy?
 • Kiedy mamy to zrobić?
 • Jaka ilość jest potrzebna?
 • Gdzie najlepiej będzie wytworzyć produkt?
 • Jakie materiały są niezbędne?
 • Jakich potrzeba zasobów?

Na czym polega harmonogramowanie produkcji?

Harmonogramowanie kładzie zaś nacisk na taktykę i najlepszy sposób tworzenia produktów. Dlatego należy przeanalizować następujące kwestie:

 • Jaka jest sekwencja operacji?
 • W jaki sposób zarządzać ograniczeniami?
 • Jak ustalać priorytety?
 • W jaki sposób uniknąć konfliktów zasobów?
 • Jak zarządzać zmianami na hali produkcyjnej?

Jaka jest różnica między planowaniem a harmonogramowaniem?

Planowanie odnosi się do prognoz i zamówień długoterminowych, a harmonogramowanie bierze pod uwagę szczegółowy popyt. Harmonogramowanie przewiduje efekty zmian w produkcji, przerwy, usterki maszyn, odpady i inne aspekty. Planowanie zaś ustala ogólny kierunek produkcji i dynamicznie ustawia docelowe poziomy magazynowe, aby można było sprostać przyszłym potrzebom. Ponadto planowanie wspiera istotne decyzje dotyczące możliwości produkcyjnych w średnim i długim horyzoncie czasowym, a harmonogramowanie pozwala reagować na zmiany w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje krótko- i średnioterminowe.

Skorzystaj z interaktywnego narzędzia i znajdź najlepsze rozwiązanie APS, które spełni Twoje unikalne potrzeby.

Czasami nie można jasno stwierdzić, jakie narzędzie do planowania i harmonogramowania odpowiada konkretnym potrzebom. Wypełnij krótki kwestionariusz, aby stwierdzić, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze. Spróbuj już teraz!