Skip to Main Content
ebook

Inżynieria odwrotna w fundamentach projektowania

Analityk branżowy, Chad Jackson z Lifecycle Insights, bada w swoim najnowszym e-booku możliwość wprowadzenia inżynierii odwrotnej do podstawowych funkcji projektowania

Jackson rozpoczyna ebook „Inżynieria odwrotna w fundamentach projektowania” od wyjaśnienia, dlaczego należy wdrożyć inżynierię odwrotną w oprogramowaniu CAD. Zaznacza, że czasami „produkt lub komponent został zaprojektowany przed wdrożeniem dobrej konfiguracji i praktyk kontrolnych” oraz, że „organicznie stworzony kształt jest najpierw rozwijany w sposób fizyczny, a następnie konwertowany na cyfrową definicję”. Jackson następnie zdradza, w jaki sposób można wykorzystać inżynierię odwrotną przy projektowaniu koncepcji, szczegółowym projektowaniu, prototypowaniu i testowaniu. W ramach zastosowań CAD każdy z tych obszarów obejmuje serię zbliżonych kroków. Elementy są często skanowane, a następnie na podstawie geometrii siatki tworzony jest model. Te modele podlegają następnie konwersji, aby inżynierowie mogli je przekształcić w oczekiwany projekt.

Jackson porusza również kwestie największych problemów związanych z wykorzystaniem oprogramowania CAD do inżynierii odwrotnej. Często po zeskanowaniu elementu geometria musi przejść przez długi proces konwersji na model z wierzchołkami, z którymi inżynierowie mogą bezpośrednio pracować. Modele są przesyłane do różnych formatów, a ludzie muszą poświęcić sporo czasu, aby przekonwertować oryginalne skany na coś łatwiejszego w edycji. Proces konwersji zwiększa również możliwość pojawienia się błędów, jako że informacje są stale przekazywane w różne strony. NX rozwiązuje te problemy dzięki jednemu środowisku geometrii siatki, które pozwala szybko i łatwo przekształcić ją na model, który można edytować. Modelowanie konwergentne to unikalne dla NX pojęcie dotyczące modelowania siatki lub elementów uproszczonych, dzięki któremu inżynierowie mogą pracować bezpośrednio z zeskanowanymi danymi i inną geometrią siatki. Oprogramowanie CAD coraz lepiej radzi sobie z ułatwianiem procesu inżynierii odwrotnej dla użytkowników, co pozwala im znacząco ograniczyć czas pracy nad modelem. Proces, który dawniej zajmował 4 tygodnie może zostać skrócony do kilku godzin. Właśnie taką oszczędność czasu oferuje ta nowa technologia dostępna po raz pierwszy w NX.

E-book jest darmowy i dostępny dla każdego, kto chciałby go pobrać.


Udostępnij