Skip to Main Content
E-book

Zarządzaj złożonością wytwarzania spersonalizowanych części, korzystając z rozwiązania Synchronized Part Production

Branża maszyn przemysłowych odpowiada dziś za rozwój sprzętu, który jest bardziej złożony niż kiedykolwiek wcześniej i wysoce spersonalizowany. Większość producentów części ma trudności z magazynowaniem i powtórnym wykorzystaniem informacji produkcyjnych, ponieważ prowadzone procesy nie są w żaden sposób zdigitalizowane czy zautomatyzowane. Ręczne podejmowanie decyzji na hali produkcyjnej prowadzi zaś do dużej liczby odpadów i błędów.

Digital Part Production: Wzrost znaczenia skomunikowanych maszyn

Chcąc poradzić sobie z tym ryzykiem, producenci muszą całkowicie połączyć procesy cyfrowe i fizyczne, aby stworzyć ciągły, zdigitalizowany wątek komunikacji i informacji zwrotnych w celu zrozumienia, jak modyfikacja projektu części wpływa na całość procesu wytwarzania. Mogą to zrobić na różne sposoby, na przykład korzystając z wysoce zautomatyzowanych rozwiązań CAM, zintegrowanych systemów CAD/CAM/CNC, wytwarzania addytywnego oraz danych operacyjnych.

Synchronized Part Production: Wykorzystaj moc połączonych technologii

Synchronizacja produkcji części podnosi wydajność operacyjną dzięki zastosowaniu modelu 3D na potrzeby symulacji i obróbki części. Pozwala to skrócić czas między złożeniem zamówienia a rozpoczęciem produkcji dzięki wykorzystaniu posiadanych informacji i automatyzacji procesu planowania. Dzięki usprawnionej komunikacji między systemami CAD i CAM, zmiany można wdrożyć łatwiej i szybciej, bez ryzyka kosztownych pomyłek.

Rozwiązania do cyfrowej produkcji części

Nasze rozwiązanie Digital Part Production (DPP) pomaga wiodącym producentom maszyn wdrożyć nowe narzędzia, które połączą różne zastosowania i procesy z wykorzystaniem kompleksowego cyfrowego bliźniaka. Dzięki temu można łatwo skrócić transfery danych i uniknąć duplikowania zadań, podnieść elastyczność i precyzję, skrócić czas trwania cyklu, poprawić współpracę i automatyzować wiele różnych procesów.

Pobierz e-book i dowiedz się, jak opanować proces tworzenia idealnej części, wykorzystując technologię synchronicznej produkcji części w ramach rozwiązania Digital Part Production.

Udostępnij