Skip to Main Content
ebook

Narzędzia do projektowania generatywnego mają kluczowe znaczenie dla strategii cyfrowej transformacji w branży maszyn przemysłowych

Product development with generative design

Czas czytania: 20 minut

W branży maszyn przemysłowych zachodzą obecnie znaczące zmiany. Współczesne maszyny nie są już tylko czysto mechanicznym sprzętem, ponieważ obejmują też projekty elektryczne oraz rozwój oprogramowania w odrębnych silosach.

Narzędzia do projektowania generatywnego proponują nowe koncepcje, na które inżynier mógłby nie wpaść, co przekłada się na ulepszone projekty maszyn. Wystarczy zdefiniować ograniczenia, a nasze oprogramowanie przedstawi alternatywne projekty, korzystając z algorytmów opartych na optymalizacji topologii, co otwiera całą gamę nowych, kreatywnych możliwości.


Projektowanie generatywne pozwala sprawdzić większą liczbę alternatywnych rozwiązań

Z niniejszego e-booka dowiesz się, jak korzystać z technologii projektowania generatywnego w opartym na współpracy środowisku, które oferuje więcej alternatywnych rozwiązań projektowych niż można stworzyć samodzielnie. Poznasz również liczne zastosowania tej technologii na potrzeby projektowania koncepcyjnego i szczegółowego.

Dowiesz się również, jak wymiennie korzystać z metod modelowania parametrycznego, bezpośredniego i uproszczonego w naszym zintegrowanym oprogramowaniu. Dzięki temu unikniesz problemów z cyfrowym przepływem informacji, korzystając z aplikacji CAD oraz podobnych programów, które umożliwiają projektowanie generatywne.

Metody projektowania generatywnego pozwalają na szybsze podejmowanie decyzji

Inżynierowie mogą wykorzystać oparty na współpracy proces projektowania, aby szybciej podejmować decyzje i tworzyć nowe produkty zgodnie z ograniczeniami projektowymi. Projektowanie generatywne to iteracyjny proces, podczas którego można szybko uzyskać wiele rezultatów. Następnie, modyfikując różne parametry, inżynier może znaleźć najlepszy projekt, który będzie odpowiadał wymaganiom. Firmy mierzą się dziś z coraz większą presją szybkiego wejścia na rynek, a projektowanie generatywne staje się niezbędnym elementem procesów rozwoju. Przedsiębiorstwa powinny wdrożyć narzędzia, które pozwolą konstruktorom szybciej znajdować projekty zgodne z wymaganiami, dzięki czemu utrzymają konkurencyjność.

Pobierz e-book, aby dowiedzieć się więcej na temat zalet i możliwości projektowania generatywnego

Pobierz e-book przygotowany przez CIMdata, aby dowiedzieć się, w jaki sposób modelowanie uproszczone w połączeniu z projektowaniem generatywnym może dać inżynierom i projektantom ogromną przewagę.

More design alternatives with generative design, convergent modeling

Generative design used in a collaborative design optimization environment presents users with many more design alternatives than would be achievable on their own.

This ebook outlines numerous applications of this technology in concept design and detailed design.

Parametric, Direct, and Facet Modeling can be used interchangeably in an integrated software solution with convergent modeling.

This avoids any friction in the digital workflow that comes with the use of CAD applications alongside specialty CAD-like applications often used to enable generative design.

Streamline your design workflow with the generative design software

As companies face increasing pressure to deliver products to market faster, generative design has become a necessity in product development.

Generative design empowers engineers to make design decisions faster because it’s an iterative process that produces results through collaborative features, constraint variation, and customer requirements.

Companies need to act with speed in their design process to maintain a competitive advantage, and generative design tools and software can play a role in moving more quickly.

Download the eBook from CIMdata to learn more about how convergent modeling combined with generative design gives engineers and designers an edge.

Udostępnij