Skip to Main Content
E-book

Przewodnik: Wydanie projektu i szybsze oceny zmian inżynierskich

Rosnąca złożoność współczesnych produktów sprawia, że wiele firm z trudem próbuje dotrzymać terminów wprowadzenia ich na rynek.

E-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights: „Jak przyspieszyć wydanie projektu?” wyjaśnia, w jaki sposób można:

  • Stworzyć wspólne źródło informacji o wymaganiach projektowych
  • Zarządzać modyfikacjami projektów oraz ich przeglądami w centralnej lokalizacji
  • Zautomatyzować manualne zadania w celu usprawnienia procesu projektowania
  • Zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do dokumentów projektowych

Zobacz, jak przyspieszyć procesy przeglądu projektów, jednocześnie zmniejszając liczbę błędów.

Dotrzymaj terminów wydania dzięki lepszym procesom przeglądu

Dziś coraz trudniej jest dotrzymywać terminów wydania projektów, ponieważ przeglądy zmian wymagają zaangażowania pracowników z różnych dziedzin inżynierii.

W typowym procesie wydania inżynierowie współpracują z wybranymi osobami, aby stworzyć jak najlepszy projekt produktu. Gdy go ukończą, osoby na kolejnych etapach korzystają z końcowego projektu, aby zaplanować swoje działania.

Jednak ten złożony, iteracyjny proces może wiązać się z wielokrotnym przekazywaniem danych, co skutkuje opóźnieniami.

Firmy, które zainwestowały w odpowiednie oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), znalazły sposób na skrócenie czasu wejścia na rynek, polepszenie wizerunku marki, uzyskanie lepszej oceny w zakresie obsługi klienta i podniesienie marży.

Jaki cel mają przeglądy projektów?

Większość firm wymaga licznych przeglądów przed finalizacją i wydaniem projektu. Jednak aby te przeglądy były udane, organizacje muszą zapewnić, że wymagania pozostają aktualne i dokładne.

Wielokrotne przeglądy gwarantują, że efekt końcowy to ulepszony projekt, który nie tylko spełnia wymagania regulacyjne, ale również obejmuje informacje zwrotne przekazane przez klientów.

Można to osiągnąć w prosty sposób, korzystając z progresywnego oprogramowania PLM, które oferuje wspólne źródło informacji w jednej lokalizacji, gdzie przechowywane są pliki CAD, komunikaty oraz wymagania.

Tego samego oprogramowania PLM można użyć, aby zautomatyzować niektóre zadania podczas przeglądów, co jeszcze bardziej przyspieszy cały proces.

W jaki sposób wykorzystać cyfrowego bliźniaka w procesach wydania projektu?

Rozwój inteligentnych, połączonych produktów wiąże się z rosnącą liczbą przeróżnych osób zaangażowanych w projekt.

Każda z nich ma własny zestaw wymagań, co sprawia, że cały proces projektowania produktu jest jeszcze bardziej skomplikowany i czasochłonny.

Nowoczesne oprogramowanie PLM upraszcza ten proces, uwzględniając wszystkie domeny projektowania w kompleksowym cyfrowym bliźniaku produktu.

Cyfrowy bliźniak oferuje przejrzystą definicję produktu, która jest łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron za pośrednictwem wspólnego wątku cyfrowego.

Przyspiesza to proces przeglądów inżynierskich i zapewnia, że więcej projektów zostanie wydanych na czas.

Dostęp do przeglądów z dowolnego miejsca za pośrednictwem rozwiązań PLM w modelu SaaS

System PLM w modelu SaaS w chmurze oferuje rozwiązanie dla dużych korporacji i małych i średnich firm, które cechuje się licznymi zaletami:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Przy wdrożeniu rozwiązania SaaS PLM każda osoba zaangażowana w proces projektowania produktu ma dostęp do dokumentacji oraz potrzebnych danych z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania SaaS PLM w chmurze

Wypróbuj oprogramowanie Teamcenter X za darmo. Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i zobacz, jak szybko i ekonomicznie przyspieszyć wydawanie projektów oraz skrócić czas potrzebny na wejście na rynek.


Udostępnij