Skip to Main Content
E-book

Szybciej odkrywaj lepsze projekty: Multidyscyplinarna symulacja oraz badanie koncepcji projektowych w naukach biologicznych

Sektor nauk biologicznych doświadcza niespotykanych wcześniej zmian, jeśli chodzi o metody rozwoju nowych urządzeń medycznych oraz lekarstw. Coraz więcej wizjonerskich firm wykorzystuje modelowanie oraz symulacje, aby obniżyć koszty prac, ograniczyć ryzyko oraz rozwijać innowacje. W ten sposób powstają lepsze lekarstwa i doskonałe urządzenia medyczne, a pacjenci dostają szansę na skuteczniejszą terapię.

Ogromną zmianą w ostatnich latach jest to, że FDA uznała rozwój produktów oparty o symulację oraz wirtualne prototypowanie za odpowiednie narzędzia, które mogą uzupełnić eksperymentalne testy i badania kliniczne oraz przyspieszyć uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń. Inicjatywy takie jak ASME V&V 40, MDIC oraz Avicenna wspierają te wysiłki i zachęcają do szerszego wykorzystania symulacji podczas testów klinicznych w branży urządzeń medycznych.

Różne konsorcja, na przykład CSOPS, sugerują również przejście z produkcji seryjnej do produkcji ciągłej w branży farmaceutycznej. Jest to dobra okazja na wdrożenie wczesnej symulacji podczas ponownego opracowywania procesów, co daje dużą szansę na zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji.

Wiodące firmy medyczne wiedzą już, że inwestycje w modelowanie oraz symulację mają dziś ogromne znaczenie. Zaczęły więc wdrażać te metody do badań klinicznych i stosować je w celu modernizacji procesów produkcji. Artykuły zawarte w raporcie specjalnym omawiają kilka przykładów takich działań i opisują szereg zastosowań z zakresu projektowania urządzeń medycznych oraz produkcji lekarstw. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją do wykorzystania symulacji jako integralnej części procesów projektowania i wytwarzania. Ze swojej strony możemy obiecać pomoc w dotarciu do tego etapu.


Dziękujemy za pobranie artykułu technicznego: Szybciej odkrywaj lepsze projekty: Multidyscyplinarna symulacja oraz badanie koncepcji projektowych w naukach biologicznych.

Udostępnij