Skip to Main Content
E-book

Przewodnik: Lepszy sposób na stworzenie wspólnej, dokładnej listy materiałowej BOM

Opracowanie dokładnej listy materiałowej BOM wymaga bliskiej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w rozwój produktu.

E-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights: „Jak efektywnie utworzyć jedną, dokładną listę bom i nią zarządzać?” opisuje, w jaki sposób Twój zespół może:

  • Synchronizować różne źródła danych, aby zabezpieczyć informacje BOM ze wszystkich domen projektowych
  • Zapewnić prosty dostęp do najbardziej aktualnej wersji listy BOM
  • Korzystać z listy BOM, aby śledzić zmienność dla różnych opcji produkcyjnych
  • Pokonać wszystkie wyzwania dotyczące tworzenia listy BOM i zarządzania nią

Przeczytaj e-book i zobacz, jak łatwo zagwarantować, że każda osoba będzie pracować z wykorzystaniem najbardziej dokładnej, aktualnej listy BOM.


Jak sprawić, by lista BOM była skuteczna i przejrzysta w całym procesie rozwoju produktu?

Lista materiałowa BOM to kluczowy element cyfrowego wątku w rozwoju produktu, który łączy inżynierię, wytwarzanie, zaopatrzenie, sprzedaż, finanse, usługi oraz zarządzanie.

Właśnie dlatego dla Twojego biznesu kluczowe znaczenie ma to, by wdrożyć proces tworzenia BOM oparty na współpracy, który będzie łatwo dostępny, przejrzysty i efektywny.

Produkty codziennego użytku stają się coraz bardziej złożone, ponieważ klienci oczekują inteligentnych funkcji łączności.

Pomimo dodatkowych wymagań oraz wynikającej z nich dużej zmienności samo tworzenie dokładnej listy BOM może być łatwiejsze dzięki wykorzystaniu oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Synchronizacja list BOM różnego typu

Kompletna i dokładna lista BOM może zawierać komponenty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, a także oprogramowanie.

Ręczne wprowadzanie tych wszystkich danych do centralnego repozytorium jest uciążliwe, czasochłonne i podatne na błędy ludzkie.

Nowoczesne rozwiązania PLM eliminują ten problem, automatycznie generując listę BOM w oparciu o aktualne dane po wprowadzeniu zmian projektowych.

Informacje te mogą być dostępne w całej organizacji, nawet dla zespołów komunikujących się zdalnie, aby ułatwić podejmowanie trafnych decyzji biznesowych na podstawie wspólnego źródła wiedzy.

Jak poradzić sobie ze zmiennością produktów?

Jeden produkt może mieć bardzo wiele różnych wariantów, które różnią się kolorem, rozmiarem lub delikatnie zmienionym oprogramowaniem. Te małe modyfikacje wpływają na decyzje związane z zaopatrzeniem, zarządzaniem zasobami oraz sprzedażą.

To właśnie tutaj lista BOM odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o utrzymanie dokładnej, aktualnej reprezentacji niezbędnych danych.

Próby zarządzania listą BOM z użyciem tradycyjnych metod, na przykład arkuszy kalkulacyjnych, jeszcze bardziej komplikują już złożony proces.

Wdrażając zarządzanie listą BOM w oparciu o rozwiązanie PLM, możesz zadbać o różne warianty, obniżając tym samym koszty, a także redukując ryzyko zmian.

Oprogramowanie do zarządzania listą materiałową BOM w chmurze

Oprogramowanie PLM w chmurze oferuje dużym korporacjom i małym oraz średnim firmom ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania listami BOM, które zapewnia liczne korzyści:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS każda osoba z każdego działu – od inżynierii aż po usługi – zyskuje łatwy dostęp do listy BOM z dowolnego miejsca na świecie.

Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej systemu PLM SaaS

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X, które obejmuje zintegrowane oprogramowanie BOM. Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i zobacz, jak szybko i ekonomicznie podnieść przejrzystość listy BOM oraz zautomatyzować jej wiele aspektów.

Udostępnij