Skip to Main Content
ebook

Opracuj kolejną generację pojazdów, korzystając z rozwiązania Accelerated Product Development

Czas czytania: 8 minut

Tradycyjny krajobraz motoryzacji, który znaliśmy do tej pory, zmienia się bezpowrotnie. Nowe i solidne technologie mobilności, takie jak systemy zaawansowanego wspomagania kierowcy, jazda autonomiczna i elektryfikacja pojazdów całkowicie zmieniły krajobraz branży. Postępy technologiczne zmuszają producentów pojazdów do przesuwania granic innowacji i wydajności, gdy starają się utrzymać przewagę nad konkurencją i nadążyć za nowinkami. Jednak wielu producentów OEM może zostać w tyle ze względu na nieaktualne metody pracy oraz przestarzałe narzędzia.

Czy jesteś gotów na rozpoczęcie cyfrowej transformacji, która umożliwi tworzenie bardziej efektywnych innowacji oraz prowadzenie lepszych procesów projektowania i rozwoju? Pobierz e-book, aby dowiedzieć się więcej.


Skorzystaj z rozwiązania Accelerated Product Development, aby tworzyć współczesne, skomplikowane pojazdy

Klienci oczekują innowacji, które będą zrównoważone, usprawnią łączność i pozwolą na personalizację. Nowa generacja pojazdów musi spełniać rosnące wymagania regulacyjne i dotyczące homologacji, które są związane z kryzysem klimatycznym. Firmy produkcyjne z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją: muszą odmienić i przyspieszyć procesy rozwoju produktów w dynamicznym, złożonym środowisku, gdzie szybkie innowacje to klucz do przetrwania. Producenci pojazdów muszą zoptymalizować rozwój produktów, aby zarządzać złożonością i stworzyć nową generację pojazdów. Dzięki rozwiązaniom Siemens Accelerated Product Development producenci mogą przyspieszyć cykl rozwoju, aby obniżyć koszty, zwolnić fundusze oraz zasoby i poradzić sobie z rosnącymi wymaganiami ze strony klientów i organów rządowych.

Przyspiesz rozwój innowacji i szybciej twórz lepsze produkty

Producenci pojazdów muszą projektować i rozwijać nowe produkty w sposób szybki i wydajny, a także wprowadzać je na rynek przed konkurencją, aby odnieść sukces w szybko zmieniającej się branży motoryzacyjnej. Niska konkurencyjność wynikająca z braku innowacji, powolnego rozwoju lub opóźnień może oznaczać mniejsze możliwości biznesowe. Producenci potrzebują nowego podejścia do inżynierii, które połączy domenę mechaniczną, elektryczną i oprogramowanie w ramach jednej platformy i przyspieszy rozwój produktu na tyle, by można było konkurować we współczesnym środowisku motoryzacji. Dzięki rozwiązaniu Siemens Accelerated Product Development firmy mogą wykorzystać skuteczne funkcje szybkiego i efektywnego rozwoju produktów z wykorzystaniem kompleksowych technologii.

Przeprowadź cyfrową transformację z rozwiązaniem Accelerated Product Development

Nowe technologie mobilności zmieniają kształt branży motoryzacyjnej dzięki zastosowaniu elektrycznych, autonomicznych i skomunikowanych pojazdów. Ze względu na zapotrzebowanie na nowe technologie zwiększona złożoność przyczyniła się do powstania wielu wymagań oraz powiązanych celów, które trudno jest śledzić pod kątem zapewnienia zgodności. W związku z tym producenci pojazdów są zmuszeni do przełożenia szybkości ponad dokładność i pominięcia ważnych etapów weryfikacji i walidacji, co oznacza większą liczbę wycofań oraz wyższe koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. Jedyną możliwością jest cyfrowa transformacja, która przyspieszy rozwój produktów. Rozwiązanie Siemens Accelerated Product Development oferuje przedsiębiorstwom cyfrowe narzędzia niezbędne dziś do skutecznego rozwoju skomplikowanych pojazdów.

Czy jesteś gotów na rozpoczęcie cyfrowej transformacji, która umożliwi tworzenie bardziej efektywnych innowacji oraz prowadzenie lepszych procesów projektowania i rozwoju? Pobierz e-book, aby dowiedzieć się więcej.

Use Accelerated Product Development to deliver today’s complex cars

Consumers are demanding innovation to increase sustainability, connectivity, and customization. The next generation of vehicles must meet escalating regulatory and homologation requirements driven by the climate emergency. Automotive manufacturing companies are under tremendous pressure to evolve and accelerate their product development processes in a dynamic and complex environment where rapid innovation is the key to survival. Automakers need to optimize product development to manage complexity and develop the next generation of vehicles. With Siemens Accelerated Product Development solutions, manufacturers can accelerate their development cycle to reduce cost, free up funds and resources, and cope with the increasing customer and government requirements.

Accelerate innovation and develop better products faster

Automakers need to design and develop new products quickly and efficiently and bring them to market ahead of the competition to thrive in the rapidly evolving automotive industry. Failure to compete due to lack of innovation, slow development, or launch delays will result in a loss of business. Manufacturers need a new engineering approach integrating mechanical, electrical, and software domains into a data information platform to Accelerate Product Development enough to compete within the new automotive landscape. With Siemens Accelerated Product Development solution, companies can harness the power to develop products with highly complex technologies faster and more efficiently.

Demonstrate a digital transformation with Accelerated Product Development

The rise of new mobility technologies is reshaping the automotive industry with electric, autonomous, and connected vehicles. Due to demand for these new technologies, increased development complexity has generated many requirements and interacting targets that are difficult to track to ensure compliance. Consequently, many automakers are forced to put speed over thoroughness and skip necessary verification and validation steps, which leads to an increase in recall and warranty costs. The only solution is a digital transformation to accelerate product development. And Siemens Accelerated Product Development solution empowers businesses with the digital tools needed to deliver today’s complex cars successfully.

Udostępnij