Skip to Main Content
przykład wdrożenia

Koreański producent części motoryzacyjnych usprawnia proces zarządzania kosztami, korzystając z rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software

Valeo Kapec wykorzystuje rozwiązanie Teamcenter, aby dokładniej prognozować koszty tworzonych produktów...

Korean automobile parts manufacturer streamlines costing process through Siemens Digital Industries Software solution

Valeo Kapec

Założona w 1993 roku pod nazwą Korea Powertrain firma Valeo Kapec produkuje i dostarcza producentom kluczowe części motoryzacyjne, między innymi zmienniki momentu, koła pasowe silnika oraz siłowniki zębate.

http://kapec.com/eng
Centrala:
Daegu
Produkty:
Teamcenter
Sektor przemysłowy:
Motoryzacja i transport

Udostępnij

Opierając się na rozwiązaniu Teamcenter od firmy Siemens przy tworzeniu kosztorysów, ustandaryzowaliśmy system zarządzania kosztami, zwiększyliśmy naszą konkurencyjność oraz wydajność.
Hyeong-don Jeong, Dyrektor generalny ds. planów finansowych
Valeo Kapec

O firmie Valeo Kapec

Firma Valeo Kapec, dawniej znana pod nazwą Korea Powertrain, nawiązała w 2017 roku współpracę typu joint venture z globalnym dostawcą motoryzacyjnym, firmą Valeo, i od tego czasu stała się wiodącym producentem części samochodowych, wytwarzając co roku 9,6 milionów zmienników momentu. Dzięki połączeniu doświadczenia firmy Korea Powertrain w zakresie części silników spalinowych i technologii firmy Valeo dotyczących pojazdów elektrycznych i autonomicznych (np. silników elektrycznych oraz systemów komunikacji) Valeo Kapec umacnia swoją pozycję wśród dostawców części motoryzacyjnych. Firma stara się poszerzyć swój zasięg na światowym rynku i stale zwiększać oferowaną wartość poprzez rozwój nowych technologii i kompleksowego, cyfrowego systemu zarządzania oraz wsparcie utalentowanych, innowacyjnych inżynierów.

Standaryzacja systemów do zarządzania kosztami

We współczesnym krajobrazie biznesowym przedsiębiorstwa muszą lepiej zarządzać kosztami, aby skutecznie zwiększać rentowność działania. Valeo Kapec zajmuje się produkcją zmienników momentu, które stanowią istotny element układu przeniesienia napędu w pojeździe. Firma chciała wdrożyć ustandaryzowany proces zarządzania kosztami, aby w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność oraz wydajność pracy. Niestety brakowało jej doświadczenia w tym zakresie, nie posiadała również odpowiednich systemów, które pozwoliłyby osiągnąć założony cel.

Dawniej zespoły sprzedaży, finansów i zaopatrzenia korzystały z osobnych systemów do zarządzania kosztami, co utrudniało koordynację ich działań w całej organizacji. Przyczyniło się to do braku dokładnych i wiarygodnych informacji na temat kosztu produktów. Aby rozwiązać ten problem, firma Valeo Kapec szukała systemu, który obejmie całe przedsiębiorstwo, zwiększy wydajność pracy i pozwoli lepiej zarządzać danymi dotyczącymi kosztów.

Standarizing cost management data systems

Innowacyjne strategie

Valeo Kapec wybrał rozwiązanie Teamcenter® od firmy Siemens Digital Industries Software jako swój standardowy system zarządzania kosztami. Kalkulacja kosztu produktu to wykorzystująca oprogramowanie metoda zarządzania, która pomaga producentom zrozumieć, jak decyzje dotyczące projektu oraz outsourcingu mogą wpłynąć na koszty. Korzystając z tego rozwiązania, producenci mogą odkryć możliwości obniżenia kosztów poprzez zmianę wykorzystanego materiału, ulepszenie projektu, zintegrowanie części i funkcji oraz przeniesienie produkcji do innej lokalizacji.

Siemens Digital Industries Software zaoferował firmie Valeo Kapec profesjonalne usługi konsultingowe, które pomogły jej stworzyć skuteczny system zarządzania kosztami. Projekt trwał 28 tygodni, podczas których Siemens Digital Industries Software wspierał Valeo Kapec przy określaniu standardowych kosztów kluczowych procesów produkcji dla każdej części, co pozwoliło różnym działom zwiększyć wydajność pracy w oparciu o ustalone standardy. 

– Aby sprostać różnym wymaganiom klientów dotyczącym funkcjonalności i wytrzymałości produktów, Valeo Kapec opracowuje szybki i dokładny system działania, rozwijając wsparcie procesu projektowania oraz program analizy – tłumaczy Hyeong-don Jeong, dyrektor generalny ds. planów finansowych Valeo Kapec. – Chcieliśmy również podwyższyć wydajność pracy i zwiększyć naszą konkurencyjność na globalnym rynku, wykorzystując system, który pozwoli całej organizacji na współpracę oraz udostępnianie danych.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Teamcenter do kalkulacji kosztów produktu firmie Valeo Kapec udało się określić standardowy koszt materiałów w oparciu o rodzaje procesów wykorzystywanych przy każdej części oraz kryteria zastosowania określonego sprzętu. Proces ten pozwolił ustanowić standardy dotyczące szacowania kosztów projektu poprzez określenie wydatków w trakcie produkcji oraz podczas działań poprodukcyjnych. Rozwiązanie Teamcenter pozwoliło ponadto producentowi szacować koszty w rozsądny i przejrzysty sposób, co przyczyniło się do skrócenia czasu potrzebnego na stworzenie oferty i dało możliwość elastycznej odpowiedzi na oczekiwania klientów dotyczące obniżenia ceny.

Większa wydajność procesów

Wdrażając rozwiązanie Teamcenter, firma Valeo Kapec stworzyła standardy dotyczące kosztów produktu w ramach całej organizacji, ulepszyła kryteria opracowania kosztorysów i zwiększyła wydajność zarządzania. Przedsiębiorstwo działa teraz o wiele skuteczniej, ponieważ standardy i usystematyzowane procesy pozwoliły skrócić czas potrzebny na przygotowanie ofert. Dawniej proces sprawdzenia wartości oferty wymagał od firmy Valeo Kapec wykonania aż siedmiu powtarzalnych zadań – po wdrożeniu rozwiązania Teamcenter udało się go skrócić do pięciu etapów. Wyższa wydajność to zasługa jednolitego systemu, który zbiera informacje z działów sprzedaży, projektowania i innych oraz pozwala im aktualizować tylko niezbędne informacje.

 – Opierając się na rozwiązaniu Teamcenter od firmy Siemens przy tworzeniu kosztorysów, ustandaryzowaliśmy system zarządzania kosztami, zwiększyliśmy naszą konkurencyjność oraz wydajność – podkreśla Hyeong-don. – Budujemy fundament, dzięki któremu będziemy mogli sprostać oczekiwaniom klientów.

Valeo Kapec korzysta z różnych standardowych bibliotek niezbędnych do szacowania kosztów produktu, np. kursów wymiany, cen materiałów, informacji dotyczących sprzętów i procesów oraz kosztów pracy. Dzięki tym danym firma może przygotować symulację kosztów i analizować wpływ lokalizacji produkcji, zmian pracowniczych i innych czynników na wydatki. Dzięki takiej symulacji Valeo Kapec może zabezpieczyć swoje zyski, przedstawiając jasną metodę tworzenia kosztorysów w momencie przesłania oferty do klienta lub partnera biznesowego.

Aby sprostać różnym wymaganiom klientów dotyczącym funkcjonalności i wytrzymałości produktów, Valeo Kapec opracowuje szybki i dokładny system działania, rozwijając wsparcie procesu projektowania oraz program analizy.
Hyeong-don Jeong, Dyrektor generalny ds. planów finansowych
Valeo Kapec