Skip to Main Content
przykład wdrożenia

Lepsza wydajność operacyjna w produkcji sprzętu górniczego

Oprogramowanie Opcenter APS pozwoliło firmie Masaba Canada podnieść wskaźnik terminowych dostaw o 15%...

Opcenter APS helps Masaba Canada improve on-time deliveries by 15 percent

Masaba Canada

Firma Masaba zajmuje się projektowaniem i produkcją całej linii sprzętu do przeróbki węgla. Szeroka gama mobilnych i stacjonarnych urządzeń do kruszenia, przesiewania i mycia, a także kompletna linia podajników, zbiorników buforowych oraz zasobników została skonstruowana w taki sposób, aby sprawdziła się nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

http://www.masaba.ca/
Centrala:
Clarksburg, Ontario, Canada
Produkty:
Opcenter, Opcenter APS
Sektor przemysłowy:
Sprzęt ciężki

Udostępnij

Firma Masaba zawsze stara się reagować na potrzeby klientów i polepszać ich doświadczenia. Oprogramowanie Opcenter pomogło nam zrozumieć harmonogramy prac i szybko odpowiadać na pytania dotyczące dat dostawy.
John Elmes, Kierownik ds. produkcji
Masaba Canada

Lider w branży sprzętu górniczego

Masaba Inc. to producent sprzętu górniczego i maszyn do kruszyw. Oddział Masaba Canada powstał w 2009 roku, kiedy to firma Masaba Mining doświadczyła ogromnego popytu na swój sprzęt. Zakład do 2013 roku był zlokalizowany w Brampton (Ontario), a następnie przeniósł się do większej placówki w Clarksburg ze względu na znaczący rozwój na rynku kanadyjskim.

Oferta firmy obejmuje kompletną linię mobilnych i stacjonarnych podajników oraz zbiorników buforowych, a także maszyny do kruszenia, przesiewania i mycia. Masaba projektuje również sprzęt na zamówienie, zgodny ze specyfikacjami klientów. Maszyny są zaprojektowane tak, aby sprostały nawet najbardziej niesprzyjającym warunkom.

Rosnący popyt

– Zauważyliśmy rosnące zainteresowanie większą ładownością, krótszym czasem konfiguracji oraz stacjonarnymi zakładami budowanymi na zamówienie – tłumaczy John Elmes, kierownik ds. produkcji w firmie Masaba Canada. – W przypadku niestandardowych maszyn każda z nich jest inna i trudna do zaplanowania – dodaje.

Elmes zajmuje się zarządzaniem personelem oraz harmonogramami projektów, a także nadzoruje dostawy produktów i zakup materiałów. Kanadyjski zakład firmy Masaba dzieli się na sześć oddziałów: cięcia, obróbki maszynowej, fabrykacji, piaskowania, malowania i montażu – zajmują się one produkcją stacjonarnych i mobilnych systemów do obsługi materiałów.

Increasing demand

Produktywność w intensywnym okresie

Klienci firmy Masaba często proszą o wprowadzenie zmian projektowych, gdy ich zamówienie jest już w realizacji. – Jednym z naszych głównych wyzwań jest uwzględnienie elementów dodawanych przez klientów już podczas produkcji, co może całkowicie zmienić produkt końcowy, liczbę godzin oraz materiały potrzebne do realizacji zlecenia – tłumaczy Elmes.

Masaba tworzy sprzęty górnicze oraz maszyny do kruszyw, dlatego większość projektów musi być gotowa na początku marca, kiedy następuje przełamanie pogody. – Każdy klient oczekuje dostawy w tym samym czasie, jednak zamówienia są składane w różnych terminach, co komplikuje prowadzenie operacji – wyjaśnia Elmes. – Musimy zastanowić się, jak maksymalnie podnieść produktywność w najbardziej intensywnym okresie.

Firma Masaba próbowała podnieść produktywność, dbając o wydajność produkcji. Początkowo chciała ulepszyć planowanie i harmonogramowanie produkcji z pomocą funkcji systemu ERP. Jednak narzędzia w systemie ERP opierały się na modelu nieskończonej wydajności – działania produkcyjne były planowane na podstawie sztywno ustalonej daty realizacji, bez uwzględnienia ograniczonych zasobów, zleceń będących w toku i zobowiązań pracowników.

Firma potrzebowała rozwiązania, które weźmie pod uwagę ograniczenia dotyczące zasobów i pozwoli kierownikom ocenić wpływ nowych zleceń lub zmian ze strony klientów na prowadzoną produkcję. Takie rozwiązanie mogłoby podnieść dokładność i elastyczność planowania oraz harmonogramowania, a także dałoby możliwość aktualizacji zmiennych priorytetów, terminarzy i stanów magazynowych. – W przypadku sprzętu tworzonego na zamówienie największym wyzwaniem jest oszacowanie czasu realizacji i dostosowanie go pod kątem sytuacji panującej w zakładzie produkcyjnym – tłumaczy Elmes.

Rozwiązanie: Opcenter APS

W 2019 roku firma Masaba zdecydowała się na rozwiązanie Opcenter™ Advanced Planning and Scheduling (APS) od firmy Siemens, które miało pomóc jej poradzić sobie z problemami operacyjnymi i ulepszyć planowanie produkcji oraz szczegółowe harmonogramowanie. Opcenter APS to część rodziny rozwiązań do zarządzania operacjami produkcyjnymi, która wchodzi w skład portfolio Xcelerator™ – zestawu zintegrowanych rozwiązań i usług od firmy Siemens Digital Industries Software.

Masaba zaufała wiedzy eksperckiej firmy SNic Solutions – partnera firmy Siemens, który specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących operacji produkcyjnych i łańcucha dostaw. Partner SNic Solutions dostarczył i zainstalował rozwiązanie Opcenter APS, zapewnił cenny wgląd w planowanie produkcji i szczegółowe harmonogramowanie, a także przygotował plan działania.

W odróżnieniu od modułów do planowania produkcji w systemie ERP oprogramowanie Opcenter APS bierze pod uwagę ograniczenia produkcyjne, dotyczące materiałów, narzędzi, operatorów i przepustowości jeszcze przed wygenerowaniem harmonogramów produkcji. Gotowe wersje oprogramowania oferują interaktywny interfejs, który pozwala zrozumieć aktualne obciążenie na hali produkcyjnej oraz wpływ codziennych zmian na dostawę produktów do klienta. Wersje zaawansowane mają zaś interfejs API, który pozwolił firmie SNic Solutions stworzyć wyspecjalizowane rozszerzenia do inżynierii precyzyjnej, produkcji opon, produkcji żywności, plastiku i opakowań oraz innych zastosowań.

The solution: Opcenter APS

Dodatkowe maszyny czy personel?

Jedną z kluczowych decyzji przy planowaniu produkcji jest wybór między dodaniem kolejnych maszyn a zwiększeniem liczby personelu w celu podniesienia przepustowości. Po rozpoczęciu harmonogramowania w narzędziu Siemens Opcenter firma Masaba zrozumiała, że zwiększanie liczby maszyn nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem. Wgląd w operacje produkcyjne w systemie MOM pokazał, że lepsze wykorzystanie personelu może przynieść większy wzrost wydajności niż dodanie kolejnych sprzętów.

Dzięki Opcenter Masaba może z łatwością przenosić personel, gdy zmieniają się projekty i harmonogramy. – Opcenter daje nam szansę na przypisanie pracowników do różnych działów i sprawdzenie, w jaki sposób wpływa to na harmonogram – tłumaczy Elmes. – Jeśli widzimy, że w procesie fabrykacji są opóźnienia, dodajemy pracowników do tego działu, aby wypełnić cele tygodniowe.

Kluczową funkcją oprogramowania jest możliwość prowadzenia eksperymentów. Ze względu na zmienny popyt Masaba chciała mieć pewność, że dział produkcji zrealizuje zamówienia przynoszące zyski, a nie tylko poszerzy zasoby magazynowe dystrybutorów. Dzięki Opcenter osoby odpowiedzialne za harmonogramowanie mogą wstawić nowe zlecenie między istniejące prace i dokładnie określić takiej wpływ zmiany. Dało to firmie Masaba szansę przekazania na halę produkcyjną prac, które były realizowane na konkretne zamówienie, a nie tylko w celu uzupełnienia zapasów.

Wzrost wydajności nadal trwa – firma Masaba przechodzi do kolejnej fazy wdrożenia Opcenter. Masaba była w stanie podnieść zaangażowanie 9-osobowego działu fabrykacji, dodając trzecie zlecenie do jego kalendarza. Na podstawie wykresów przepustowości oprogramowanie wykazało, że dwa zlecenia musiały zostać zrealizowane tylko w 60% w danym tygodniu, dzięki czemu można było dodać trzecie zadanie. – Opcenter eliminuje problemy z wydajnością i pokazuje, że dodanie większej liczby maszyn nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem – mówi Elmes.

Add machinery or personnel?

Usprawniona integracja z systemem ERP

W 2020 roku firma Masaba rozszerzyła integrację oprogramowania Opcenter ze swoim systemem ERP. Partner SNic Solutions dodał swoje rozszerzenie, które importuje listę materiałową BOM z systemu ERP firmy bezpośrednio do oprogramowania Opcenter.

Streamlined integration with ERP

Szybkie odpowiedzi dla klientów

Skoncentrowane na danych podejście firmy Masaba i odejście od starszych metod operacyjnych pozwoliło szybko odpowiadać na pytania klientów dotyczące planów dostaw oraz zmian w zakresie projektu. – Firma Masaba zawsze stara się reagować na potrzeby klientów i polepszać ich doświadczenia. Oprogramowanie Opcenter pomogło nam zrozumieć harmonogramy prac i szybko odpowiadać na pytania dotyczące dat dostawy – podkreśla Elmes.

Ulepszenia wydajności operacyjnej wykazane przez oprogramowanie do planowania i harmonogramowania produkcji pomagają ograniczyć wydatki na maszyny. – Harmonogramowanie produkcji to pierwszy krok na drodze do cyfrowej transformacji w zarządzaniu operacjami produkcyjnymi. Pozwala lepiej dotrzymać terminów i pomaga klientom wyeliminować zbędne wydatki kapitałowe – wyjaśnia Nikhil Joshi, założyciel firmy SNic Solutions.

Oprócz zwiększenia wydajności produkcji firma Masaba odkryła, że dział sprzedaży może skorzystać z systemu Opcenter, aby szybciej prezentować plany dotyczące projektów oraz zaoferować klientom większą liczbę danych na podstawie tych wyliczeń. Masaba podniosła wskaźnik terminowych dostaw o 15% w 2020 roku, co było kluczowym osiągnięciem w branży, gdzie terminy realizacji są niezwykle skomplikowane.

Jednym z naszych głównych wyzwań jest uwzględnienie elementów dodawanych przez klientów już podczas produkcji, co może całkowicie zmienić produkt końcowy, liczbę godzin oraz materiały potrzebne do realizacji zlecenia.
John Elmes, Kierownik ds. produkcji
Masaba Canada