Skip to Main Content
Technický dokument

Řešení E/E dilematu u elektrických a autonomních vozidel

Doba čtení: 23 minut

Během vývoje pokročilých technologií v rámci trendů zvyšování autonomie, konektivity, elektrifikace a sdílené mobility výrobci a dodavatelé naráží na celou řadou dilemat. Automatické řídicí systémy například potřebují značný výpočetní výkon a velký počet snímačů, které ubírají energii potřebnou pro elektromotory. Zdrojem těchto dilemat je nepostradatelnost elektrických a elektronických systémů, které ovšem při sběru, zpracování a předávání těchto dat ostatním systémům spotřebovávají energii..

Tento dokument je zaměřen na E/E problémy spojené s elektrickými a autonomními vozidly. Popisuje víceoborový konstrukční E/E přístup, který k řešení těchto problémů využívá automatizaci a virtuální ověřování.


Sdílet