Skip to Main Content
technický dokument

7 tipů pro zefektivnění práce konstruktérů

Daří se vám dokončit vaše projekty včas, aniž byste museli pracovat přesčas? Doba pro uvedení výrobků na trh se zkracuje. Podmínkou úspěchu v tomto náročném prostředí je vysoká produktivita, kvůli které musí podniky buď urychlit své výrobní procesy se zachováním vysoké kvality, nebo předat svůj podíl jiným, odhodlanějším hráčům na trhu. CFD simulace je důležitým prvkem, který vám může pomoci.

Co je v dokumentu?

Konkrétní tipy, jak zvýšit produktivitu konstruktérů:
  • Jak splnit požadavky na produkt (například: nižší hmotnost, vyšší rychlost, komplexní chování atd.)
  • Jak se vyhnout zpoždění a dodatečným nákladům (například: snížení počtu testování a prototypování, eliminace požadavků na změnu atd.)
  • Jak uspokojit poptávku a vyhovět regulačním požadavkům
  • Jak snížit výrobní náklady
  • Jak snížit celkové náklady

Simcenter FLOEFD pro Solid Edge

Simcenter FLOEFD pro Solid Edge podporuje simulaci toku pomocí integrovaného simulačního nástroje CFD pro snadnou, rychlou a přesnou analýzu toku tekutin a přenosu tepla. FLOEFD pro Solid Edge je zvláště vhodný pro použití během procesu návrhu, jelikož díky němu dochází ke zkrácení celkové doby analýzy až o 65-75 procent ve srovnání s jinými CFD nástroji. FLOEFD automatizuje náročné CFD simulace a pomáhá konstruktérům okamžitě analyzovat návrhy v Solid Edge.

Sdílení