Skip to Main Content
technický dokument

Řešení PLM typu SaaS pro výrobce utváří budoucnost výrobků

Nejúspěšnější výrobci nepřetržitě hledají způsoby, jak zlepšovat své procesy a být konkurenceschopnější.

Řešení pro správu životního cyklu výrobků (PLM) nabízejí okamžitá a měřitelná zlepšení v oblasti vývoje výrobků.

Velcí i malí výrobci využívají výhody řešení PLM.

Tento technický dokument se podrobně věnuje cloudovým řešením PLM typu SaaS, představuje, co vám mohou nabídnout, a odpovídá na otázky manažerů a uživatelů.


Řešení PLM zvyšují produktivitu výrobních podniků

Řešení pro správu životního cyklu výrobků (PLM) zvyšují produktivitu tím, že společnostem umožňují efektivně provádět následující úkony:

  • Správa dat návrhu výrobků a kusovníků
  • Práce s aktuálními daty
  • Zavedení řízení změn
  • Urychlení vydání návrhu
  • Podpora spolupráce napříč inženýrskými obory
  • Umožnění komunikace se všemi zúčastněnými stranami

Zvyšování produktivity pomocí těchto možností je nyní o poznání jednodušší, a to díky přizpůsobitelným cloudovým řešením PLM typu SaaS.

Bližší pohled na řešení PLM typu SaaS aneb proč jsou tak důležitá

Tento technický dokument porovnává tři modely řešení PLM: lokální, cloudový a typ SaaS.

S každým modelem jsou spojené jiné možnosti v oblastech nákladů, dostupnosti, škálovatelnosti, bezpečnostních aspektů a flexibility.

Osoby s rozhodujícími pravomocemi se musí rozhodnout, který model je pro jejich společnost ten pravý, přičemž výběr jednoho z těchto modelů řešení PLM je často velmi důležitý první krok na cestě daného výrobce k digitální transformaci.

Výrobci zavádějí tyto iniciativy digitální transformace, aby zlepšili své procesy a pomohli si zvýšit konkurenceschopnost na globálních trzích.

Pokročilá dostupnost a zabezpečení cloudových řešení PLM typu SaaS

Různí výrobci potřebují různé funkce a potřebují také pomoci určit, jaké modely řešení PLM si vybrat.

Větší výrobci obvykle volí lokální modely a chtějí mít nad svým řešením PLM úplnou kontrolu, jelikož mají k dispozici potřebné zdroje a možnosti, jak jej spravovat a zajistit jeho zabezpečení.

Malí a střední výrobci, kteří podobnými zdroji a možnostmi nedisponují, však potřebují dostupné a zabezpečené řešení, které odpovídá jejich rozpočtovým možnostem a které je možné škálovat podle jejich potřeb.

V posledních letech se tak stále častěji využívají řešení PLM typu SaaS, která jsou cenově výhodnější a zároveň nabízejí stejné výhody jako lokální řešení, která větší výrobci používají již léta.


Vyzkoušejte řešení Teamcenter X, naše cloudové řešení PLM typu SaaS. Vyzkoušejte bezplatnou zkušební verzi řešení Teamcenter X!

Sdílení