Skip to Main Content
Technický dokument

Kvalita v budoucnosti výroby – studie agentury Frost & Sullivan

Doba čtení: 67 minut

Sdílet

Rozvoj digitalizace a silně konkurenční prostředí vytváří prostor pro holistický přístup k řízení kvality diskrétního průmyslu.

O kvalitě se velmi často mluví, ale příliš se do ní neinvestuje. To se projevuje v řadě odvětví, ale nejviditelnější je to v oblasti výroby. Tento výzkum, který zahrnoval velké množství koncových uživatelů, znovu potvrdil, že kvalita je klíčovým kritériem, které však vždy ve srovnání s ostatními KPI (např. dobou cyklu, dobou zavádění a efektivitou výroby) skončí s nižší prioritou. Hodnota kvality je obvykle vnímána poměrně jasně, ale náklady na kvalitu nejsou obvykle dostatečně řízeny.

Tento technický dokument se zaměřuje na podrobnou analýzu paradigmatu kvality při výrobě se zaměřením na automobilový průmysl a jeho dodavatele, těžký průmysl a výrobu průmyslových strojů.


You have successfully registered for our white paper.

First time signing up for Siemens PLM Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.