Skip to Main Content
Technický dokument

Výrobci musí v digitálním světě přemýšlet o tvorbě zcela nových obchodních modelů.

Díky modernizaci desítek let staré průmyslové infrastruktury a sledování téměř veškerého starého vybavení s minimem nákladů mohou výrobci optimalizovat procesy v řádu minut místo měsíců jemného ladění.

MindSphere je cloudový otevřený IoT operační systém od společnosti Siemens, který propojuje výrobky, závody, systémy a stroje s digitálním světem. Díky propojení s digitálním světem mohou výrobci zvýšit svou efektivitu, snížit náklady na reklamace, prodloužit dobu provozu a naplánovat servis ještě před poruchou.


Výrobci mohou MindSphere používat k posílení hodnotového návrhu a vyvinutí nových obchodních modelů pomocí inovativních datových funkcí a služeb.


Sdílet