Skip to Main Content
Technický dokument

Bezpečnější autonomní vozidla. Řešení společnosti Siemens pro důkladnou validaci a ověřování autonomních vozidel

Vzestup autonomních vozidel vyvolává otázku bezpečnosti a důvěry v autonomní systémy, které se musí chovat podle definované sady pravidel. Společnost Siemens Digital Industries Software zkoumá přístup k ověřování a validaci vysoce integrovaných systémů provozovaných v autonomních prostředích.

Společnost Siemens představila Simcenter Prescan360, kompletní řešení pro hromadné validování a ověřování autonomních vozidel. Skládá se ze 4 fází:

1. Specifikace a modelování požadavků


2. Modelování scénářů pro inteligentní testování


3. Behaviorální modelování


4. Modelování spolehlivosti a bezpečnosti

Tento technický dokument popisuje nový způsob, jak učinit autonomní vozidla bezpečnější.


Byli jste úspěšně zaregistrování ke stažení technického dokumentu Simcenter Prescan360.

Sdílet