Skip to Main Content
technický dokument

Výroba strojů a nejnovější přístup k návrhům

Doba čtení: 28 min.

Výrobci strojů zavádějí inteligentní výkonové inženýrství (IPE), pomocí kterého se snaží držet krok s rostoucí složitostí dnešních strojů.

Tato nová metodika kombinuje nové přístupy k návrhu, simulacím a testováním, což výrobcům strojů umožňuje vytvořit komplexní digitální dvojče.


Výroba strojů a software pro návrh k překonání výzev na trhu

Výrobci strojů čelí řadě výzev, včetně globální konkurence a zvýšené poptávky zákazníků po přizpůsobení.

Aby mohli výrobci zůstat i nadále konkurenceschopní, musí dokázat odlišit své výrobky, inovovat rychleji a plnit přání zákazníků rychlejším tempem.

S tím vším může digitalizace pomoci.

Simulace strojů a inteligentní výkonové inženýrství (IPE)

Multifyzikální simulace a testování nabízejí konstruktérům širokou škálu fyzikálních a oborových prvků pod jednou střechou.

Místo toho, aby se odborníci odděleně zaměřovali na konkrétní oblasti, mohou nyní všichni snáze spolupracovat, pracovat bok po boku a postupovat rychlejším tempem.

Spolupráce však sahá i za hranice fáze návrhu do bodu, kde výrobci a dodavatelská síť propojují svá data v oblasti chytrých strojů.

Optimalizace výroby pomocí inteligentního výkonového inženýrství

Ověřování v uzavřené smyčce zjišťuje, zda simulace ve virtuálním prostředí odpovídá daným prvkům a úkonům ve skutečnosti.

Díky tomu je možné strojům porozumět lépe, než je tomu při testování a ve fázi prototypu, a to ve skutečných provozních podmínkách zákazníka.

Jakmile budou údaje o používání stroje k dispozici, sloučí se s daty ověření a analýzy a umožní dále optimalizovat všechny úkony daného stroje nebo jemu podobných zařízení.

Inteligentní výkonové inženýrství kombinuje návrh a simulaci, multifyzikální simulaci a testování a ověřování v uzavřené smyčce k zavádění inovací v době složitosti a náhlých změn.

Sdílení