Skip to Main Content
Technický dokument

Inovace budoucích letadel: Změna přístupu k leteckému inženýrství u letadel nové generace

Elektrifikace patří mezi hlavní trendy leteckého průmyslu, a to převážně kvůli nutnosti snižovat emise CO2. Navrhování budoucích letadel, například letadel s elektrickým či s vodíkovým pohonem, bude vyžadovat inovativní technologie a procesy.

Tento technický dokument popisuje výzvy, kterým musí letečtí inženýři čelit. Vysvětluje, jak přístup založený na modelovém systémovém inženýrství (MBSE) pomáhá výrobcům a jejich dodavatelům inovovat budoucí letadla.

Podívejte se, jak lze ve výkonovém inženýrství uplatnit komplexní digitální dvojče, jak ověřit a validovat chování pomocí realistických simulací a jak si efektivně poradit se složitostí návrhů tím, že odstraníte bariéry mezi jednotlivými obory.


Zjistěte, jak elektrifikace transformuje vývojový proces letadel nové generace

V tomto technickém dokumentu se dozvíte, jak si poradit s technickými výzvami inženýrství spojenými s elektrifikací – tedy s výzvami, které pro změnu ovlivňují vývojový proces. Tento technický dokument pojednává o konkrétních příkladech a vysvětluje, jak přístup založený na modelovém systémovém inženýrství umožňuje inovaci procesů spojených se správou teplotních podmínek letadel a integrací elektrických systémů. Metodologie v dokumentu spočívá ve využití komplexního digitálního dvojčete k tomu, aby se jednotlivé týmy od sebe neizolovaly.


Jak změnit přístup k procesům výkonového inženýrství letadel

Inženýrství nové generace letadel s patřičným výkonem je velkou výzvou. Již od raných fází projektu se na vývoji podílí několik zúčastněných stran, které mají vliv na konečnou podobu návrhu. Pokud si každá z těchto zúčastněných stran pracuje na svém a komunikace mezi nimi probíhá staticky nebo pouze prostřednictvím dokumentů, pak o výkonu integrovaných a dynamických systémů nemá nikdo přehled.

Stručně řečeno, škálovatelné nástroje a nástroje využívající vzájemnou spolupráci pro dynamický a na modelech založený systémový inženýring mohou pomoci při simulacích, optimalizaci a testování fyzického chování budoucích letadel. Podívejte se na krátké video a využívejte naplno potenciál digitálního dvojčete pro integrované a dynamické výkonové inženýrství.


Výrobci se snaží implementovat přístup založený na modelovém systémovém inženýrství u současných i budoucích návrhů letadel: Příběh společnosti Airbus Helicopters

Zjistěte, jak výrobci tuto technologii již implementují. V této případové studii vysvětlují zástupci společnosti Airbus Helicopters Stéphane Amerio a Nicolas Certain, jak použili přístup založený na modelovém systémovém inženýrství k urychlení cyklu navrhování palivového systému u moderních vrtulníků. Přečtěte si případovou studii.


Dále si také přečtěte: Jak elektrifikované pohonné jednotky ovlivňují proces návrhu

Elektrické pohonné jednotky u návrhů letadel rozšiřují prostor návrhu. Inženýři představují inovativní koncepty s několika elektromotory rozmístěnými po draku letadla. Mnoho konceptů tuto všestrannost již využívá a nabízí možnost krátkého nebo vertikálního vzletu a přistání (STOL nebo VTOL). Přečtěte si tento článek v blogu o tom, jak nové elektrické letecké pohonné jednotky ovlivňují procesy návrhu. Tento článek pojednává o konkrétních případech, kde se dozvíte, jak si u nových návrhů poradit s komplexním inženýringem.


Projděte si další řešení Simcenter pro výkonové inženýrství současných letadel a letadel nové generace

Dnešní aerodynamická, strukturální a systémová řešení ovlivňují výkony letadel zítřka a budou mít velký dopad, ať už pozitivní či negativní, na letecký průmysl po dobu dalších 10 až 40 let. Integrovaná strategie digitalizace urychluje letecké programy a snižuje inženýrská rizika, aby bylo možné rychleji dosáhnout lepších návrhů a tím eliminovat nákladné problémy, které by se mohly vyskytnout v pozdějších fázích cyklu navrhování.

Produkt Simcenter nabízí množství integrovaných řešení pro výkonové inženýrství letadel a umožňuje dnešním inženýrům využívat technologii komplexních digitálních dvojčat.

Sdílet