Skip to Main Content
Technický dokument

Dosáhněte vyšší přesnost simulací chlazení elektroniky díky měření a kalibraci

Sdílet

Typická 3D simulace chlazení elektroniky v elektronickém systému předpokládá, že se všechen výkon spotřebuje v polovodičových součástkách. V případě výrobků obsahujících napájení nebo moduly pracující s vysokými hodnotami proudu jsou však tepelné ztráty v elektrické distribuční síti výrazným faktorem. Tepelné ztráty na měděných drahách a propojeních může být až 30 procent celkového příkonu, takže je nutné vliv vzniklého tepla zahrnout do simulací, aby bylo u složitých elektronických systémů dosaženo vyšší přesnosti.

Tento technický dokument popisuje faktory, které mohou během simulace zvýšit přesnost modelování tepelných ztrát při přenosu elektrické energie. Popisuje využití tepelného měření modulu IGBT pomocí softwaru Simcenter T3STER a kalibraci modelu spolu s tepelnou simulací v softwaru Simcenter Flotherm.