Skip to Main Content
Technický dokument

Implementace normy SAE J1939 při vývoji EDS komerčních vozidel

Skupina SAE vytvořila normu J1939 pro vzájemnou spolupráci komunikačních sítí ve vozidle, která je zaměřena především na těžká vozidla a vozidla pohybující se mimo cesty. Zavedení této normy umožňuje snadné propojení traktorů, přívěsů a dalšího příslušenství bez nutnosti dalších úprav. Tento dokument se zaměřuje na využití sady nástrojů společnosti Mentor’s Capital, které lze využít k návrhu elektrických a elektronických (E/E) systémů vozidla již od samotné definice architektury E/E, což naprosto mění proces návrhu E/E systémů. Tento proces může k návrhu E/E systémů využívat standardní knihovnu signálů a zpráv obsaženou v normě SAE J1939, definované funkce a E/E architekturu.


Sdílet