Skip to Main Content
Technický dokument

Předpověď budoucnosti elektrických vozidel: Zrychlení výroby elektrických vozidel

Výrobci elektrických vozidel (EV) zrychlují výrobu, aby dokázali pokrýt rostoucí poptávku. Jak se poptávka zvyšuje, musí zavedení i začínající výrobci automobilů rychle zavádět výrobu EV a snižovat náklady na výrobu tak, aby dosáhli konkurenční výhody. Výroba EV však přináší řadu problémů, které musí výrobci řešit, aby se udrželi na současném trhu a v budoucnu dosáhli konkurenční výhody. Díky využívání digitálních dvojčat výrobků i výroby mohou výrobci navrhovat a ověřovat postupy montáže i provoz celých závodů virtuálně, zvyšovat tak kvalitu a zrychlovat růst objemu výroby.

  • Předpověď budoucnosti elektrických vozidel
  • Růst EV a jeho příčiny
  • Specifické problémy při výrobě EV
  • Využití digitálního dvojčete může řešit některé problémy spojené s výrobou EV

You have successfully registered to download our white paper about electric car future prediction: “Moving Electric Vehicle Manufacturing into the Fast Lane”

Sdílet