Skip to Main Content
Technický dokument

Obchodní hodnota digitální transformace v oblastech CPG a CG

Sdílet

Digitální transformace v odvětví baleného spotřebního zboží (CPG) a spotřebního zboží (CG) je na vzestupu. Tyto oblasti prochází výraznými změnami způsobenými poptávkou zákazníků po personalizovaných výrobcích. Tyto požadavky znamenají vyšší nároky na včasné dodání (z měsíců na dny), vyšší složitost výrobků, často „jednotkové“ série ve výrobě a nutnost zavádění nových technologií, například umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT).

V tomto kontextu jsou výrobci spotřebního zboží nuceni implementovat programy zásadních digitálních transformací a plně se soustředit na výrobu dle individuálních požadavků svých zákazníků.

V tomto výzkumu společnosti IDC se dozvíte o nových trendech, které ovlivňují výrobce spotřebního zboží po celém světě a o způsobech, jak lze díky digitalizaci a využívání digitálních dvojčat získat konkurenční výhodu.


You have successfully registered to download our White Paper “The Business Value of Digitalization and Digital Twins in the Consumer Products Industry”.