Skip to Main Content
technický dokument

Techniky tvorby výkresů

Learn drafting techniques to help you improve the manufacturability of your CAD drawings

Pro výrobce jsou výkresy stále důležité. Není pochyb, že 3D modely vypadají skvěle, ale bez výkresů by bylo složité produkt vyrobit. Tento dokument popisuje techniky pro snadnější tvorbu výkresů.

Ať už jste zkušený nebo začínající konstruktér tento dokument vám pomůže zlepšit se v základních technikách tvorby výkresů.

Co v dokumentu najdete?

V knize se věnujeme těmto klíčovým pojmům:
  • Důraz na srozumitelnost, preciznost a přesnost
  • Čas věnovaný přípravě šablon
  • Tvorba uživatelských tabulek a popisů
  • Modelování s ohledem na výkresy

Bez ohledu na váš obor, CAD výkresy mají svůj účel a tím je sdělení informace o tom, jak má být díl, konstrukce nebo sestava vyrobena. Ve výrobě musí být jasná interpretace výkresů.

Pro tvorbu výkresů jsou důležité použité techniky jeho tvorby. Solid Edge umožňuje automaticky vytvářet a aktualizovat výkresy ze 3D modelů, rychle vytvářet standardní i odvozené pohledy včetně pomocných pohledů, řezů, detailů, přerušených pohledů a izometrických pohledů. Solid Edge také umožňuje automatickou tvorbu rozložených pohledů, pozic, kusovníků a rozpisek pro modely libovolných velikostí.

Sdílení