Skip to Main Content
Technický dokument

Správa konfigurace: Integrita konfigurace je klíčovým faktorem pro dosažení obchodních úspěchů

Transform your manufacturing processes with configuration management tools

Doba čtení: 25 minut
Vytvoření kompletní konfigurace průmyslového stroje je velmi složitý úkol. Důvodů je mnoho, například navrhování napříč technickými obory nebo vývoj nových komponent, který neúprosně kráčí kupředu. Aby se vám tento úkol podařilo splnit, musejí být veškeré informace spravovány tím správným způsobem. S tím vám může pomoci pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens. Stáhněte si nejnovější technický dokument od společnosti CIMdata a zjistěte, jak toho dosáhnout.

Mezi tři schopnosti, kterými musejí disponovat všichni výrobci strojů, patří schopnost pracovat s víceoborovými návrhy, zvládnout správu konfigurace a také dokázat daný stroj virtuálně ověřit

Aby se vám v takto komplexním a dynamickém prostředí dařilo, musíte dokázat pracovat s propojenými nástroji, díky kterým budete mít patřičný přehled o průběhu prací. Mezi tyto nástroje patří:

  • Efektivní systém pro správu konfigurace.

  • Víceoborový návrh, který je propojen s komplexním digitálním dvojčetem..

  • Virtuální ověření, které umožňuje provádět simulace, testování a úpravy i těch nejmenších detailů stroje.

Zjistěte, jak pomocí přístupu digitálního vlákna získat konkurenční výhodu

V dnešní době je velkým problémem udržet si přehled o množství informací, které moderní stroje zpracovávají. Informace je třeba nakonfigurovat tak, abyste dokázali zákazníkovi dodat inteligentní a propojený stroj, který od vás očekává. Pokročilý inženýring strojů zavádí přístup digitálního vlákna, díky kterému budete na budoucnost návrhů strojů patřičně připraveni. Chcete-li se dozvědět více podrobností, stáhněte si nejnovější technický dokument od společnosti CIMdata.

Advanced machine engineering supports configuration management

Learn more about how to use and incorporate these tools into your enterprise-level strategies by downloading the latest whitepaper from CIMData.

Sdílet