Skip to Main Content
technický dokument

Řešení složitosti návrhu autonomních vozidel

Systémové inženýrství založené na modelu (MBSE) je metodika, která posouvá hlavní část vývoje směrem k softwarovým řešením, a je vnímána jako hlavní zdroj inovací v automobilovém průmyslu, který zároveň umožňuje propojit vývoj systémů řízení a elektrických systémů s vývojem hardwaru.

Většina společností v automobilového průmyslu ještě MBSE naplno nevyužívá. Zatím většinou pracují v hybridním režimu, kde vývoj probíhá částečně v systému založeném na modelu a částečně pracují s dokumenty.

Přístup společnosti Siemens k digitalizaci v rámci MBSE spojuje víceoborový vývoj výrobků (strojní a elektro konstrukce, návrh elektroniky, vývoj řídicích systémů a softwaru) s optimalizací atributů z hlediska nákladů, kvality, spolehlivosti, vyrobitelnosti apod. Pomocí digitálního vlákna mohou podniky aktivně propojit data související s vývojem, chováním a provozem systémů v různých doménách. Dále je možné sledovat technická data od definice výrobku přes vývoj až po výrobu a sledování vozidel v reálném provozu.

Další informace naleznete v tomto technickém dokumentu, jehož autorem je Piyush Karkare, ředitel pro globální řešení v oblasti automobilového průmyslu ve společnosti Siemens PLM Software.


You have successfully registered to download our Model-based systems engineering for autonomous vehicle development white paper

Sdílení